BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 24 oktÓber 2022

Honderden bordjes op begraafplaats Doel zorgen voor verwarring en paniek bij nabestaanden

Vorige week liet de gemeente Beveren weten dat zij met betrekking tot een "opwaardering van de deelgemeente Doel en de begraafplaats" mogelijkheid geeft om de concessie voor een graf te verlengen. In de perstekst liet de gemeente nog weten dat op de begraafplaats van Doel "her en der bordjes zullen opduiken die vervallen concessies aanduiden". "Her en der" dient erg ruim ge´nterpreteerd. Op het kerkhof van Doel werden afgelopen dagen in opdracht van het gemeentebestuur honderden bordjes geplaatst. Daarop is niet alleen sprake van vervallen concessies maar ook van ontruimingen. Bij nabestaanden en bezoekers zorgt dat voor heel wat verwarring en zelfs paniek. De ganse operatie staat ook haaks op de aanbevelingen van de cultuurraad van Beveren en de Hertogenlijke Kring Land van Beveren.Het persbericht dat Beveren vorige week verspreidde leek aanvankelijk om weinig meer te gaan dan een stap in de richting van verdere normalisering voor Doel. Volgens de tekst kan wie dat wil de vervallen concessie van een graf verlengen. Maar wat blijkt? Bij honderden grafzerken staan momenteel bordjes. Dat omvat zo goed als gÓns het oude kerkhof van Doel. Met inbegrip van het erekerkhof voor de oud-strijders, het oude kinderkerkhof, monumentale graven van 100 jaar oud. Het is een complete ontkenning van de grote funeraire waarde die het kerkhof van Doel heeft. Het minste dat hierover kan gezegd worden is dat de communicatie hierover en de praktische uitwerking mbt "de opwaardering" van het kerkhof bijzonder ongelukkig en vreemd verloopt. Wie aan het kerkhof passeert krijgt de indruk dat het ganse kerkhof van Doel gaat opgeruimd worden. Ook al is dat niet zo, het jaagt de mensen die nu naar het kerkhof gaan ľ uitgerekend vlak voor Allerzielen ľ onnodig de stuipen op het lijf en het brengt figuren met slechte intenties op verkeerde gedachten.

Waar de "opwaardering" mbt dit alles zit is trouwens een groot raadsel. Het staat ook helemaal haaks op de adviezen die de Cultuurrraad van Beveren en de Hertogenlijke Kring Land van Beveren daarover eerder formuleerden. In 2008(!) voltooiden en publiceerden die de inventaris mbt het kerkhof Doel. Daarin stond toen te lezen: "Door de werkgroep is er unaniem gewenst om het kerkhof PARK 1 in zijn geheel te behouden." PARK 1 slaat op het oude kerkhof van Doel. Pas in 2020 (12 jaar later) werd in de gemeenteraad een werknota en inventaris goedgekeurd mbt het funerair erfgoed in Beveren. Maar in tegenstelling met de andere deelgemeenten van Beveren is peterschap of adoptie in Doel nog altijd niet mogelijk. Integendeel. "Nabestaanden die niet reageren op de vraag tot verlenging, of die geen verlenging willen, krijgen de kans om de grafzerk te laten verwijderen." Ook dus op het oude kerkhof waar sedert 2008 een advies over is om het in zijn geheel te behouden.

Doel 2020 vraagt dat het gemeentebestuur van Beveren de adviezen van de Heemkundige Kring Land van Beveren en de Gemeentelijke Cultuurraad ernstig neemt. Wij vragen dat er op basis van deze adviezen een visie en beleidsplan worden ontwikkeld en dat alles wordt ondernomen om het kerkhof van Doel in zijn huidige staat te beschermen.