BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 juni 2022

Plannen voor technofestival in Doel komen voor de rechtbank

Ondanks de ophef rond de komst van een technofestival naar Doel ging vorige week de ticketverkoop gewoon van start. De organisatoren en de gemeente Beveren willen dat de bewoners en de verenigingen van Doel aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over het praktisch verloop van het techno-festival. Maar voor de bewoners en de lokale verenigingen is de maat vol. Die vinden het onaanvaardbaar dat de organisatoren en de gemeente Beveren het festival hoe-dan-ook willen doorzetten tegen de wil van al wie nauw betrokken is bij wat in het Scheldedorp gebeurt. Intussen kregen Klub Dramatik en Paradise City een ingebrekestelling in hun bus. De volgende stap is een dagvaarding. Daarmee willen bewoners en verenigingen het festival laten verbieden door de rechtbank.

De organisatoren en de gemeente Beveren dringen er nog altijd op aan dat de bewoners en de verenigingen van Doel in overleg gaan om het technofestival "een kans te geven". Maar voor bewoners en verenigingen is de maat vol. Aan overleg en communicatie was er trouwens geen gebrek. Vanaf de lente van 2021 waren er verschillende gesprekken en overlegrondes tussen de organisatoren, bewoners en de bewonersvereniging Doel 2020. De conclusie was dat de organisatie van dit soort festival in de historische dorpskom van Doel geen meerwaarde betekent voor de bewoners en het dorp, heel wat risico's meebrengt en voor imagoschade dreigt te zorgen waardoor opnieuw meer ongenode (nachtelijke) gasten de weg vinden naar het dorp. Dat werd ook zo gecommuniceerd aan de organisatoren en het college van burgemeester en schepenen in Beveren. Maar ondanks het feit dat de organisatoren bij voorbaat lieten weten "dat het festival enkel kan plaatsvinden als alle partijen hiermee akkoord gaan", ging de organisatie toch door. Daarvoor kregen de organisatoren uiteindelijk gehoor bij het college van Beveren dat hierover op géén enkel moment in overleg ging met de plaatselijke verenigingen. In maart 2022 organiseerde de gemeente Beveren – niet in Doel maar in het naburige Prosperpolder - nog maar eens een voorstelling door de organisatie maar behalve de bevoegde schepen en de 7 organisatoren waren er slechts 4 bewoners aanwezig. De verenigingen waren op die bijeenkomst niet uitgenodigd. Vervolgens kwam er in afspraak met de bevoegde schepen de week nadien in Doel zélf nog eens een breed overleg met bewoners en verenigingen. Maar met het (ongewenste) resultaat van dat overleg en met het schriftelijk bezwaar van bewoners en lokale verenigingen aan het college werd op geen enkele manier rekening gehouden. Het valt moeilijk voor te stellen dat deze aanpak ergens in een andere deelgemeente van Beveren-Waas kans zou maken. Het valt moeilijk voor te stellen dat ergens anders in een historische dorpskern in Vlaanderen dit soort festival een goedkeuring zou kunnen krijgen van het college van burgemeester en schepenen.

Het zogenaamde 'Festival Doel' is een puur commercieel project. Het maakt omwille van commerciële doeleinden misbruik van de naam Doel. Het heeft geen enkele voeling met het dorp of de verenigingen die er afgelopen jaren in bijzonder moeilijke omstandigheden actief waren. Het initiatief staat ook haaks op de traditie van toegankelijke, kleinschalige en gezinsvriendelijke activiteiten die intussen zo kenmerkend zijn voor het Scheldedorp. Dat alle communicatie en promotie ééntalig in het Engels verlopen getuigt evenmin van veel respect naar de bewoners en omgeving toe.

Gezien de houding van de gemeente Beveren rest momenteel geen andere mogelijkheid meer dan de zaak voor de rechtbank te brengen. Al de betrokkenen van Klub Dramatik en Paradise City werden intussen hoofdelijk in gebreke gesteld. De volgende stap is een dagvaarding voor de rechtbank. Daarmee is de kans groot dat al wie tickets koopt, zijn centen kwijt is.