BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap Doel en Polder, 10 maart 2019

Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe moet rekening houden met nieuwe realiteit én met alle bewoners van het gebied

Vandaag, zondag 10 maart, werd het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe gelanceerd met een betalend film-, food- en fotofestival. In de feiten bleek de promodag vooral een bijeenkomst voor de initiatiefnemers en hun sympathisanten.

Bijna drie miljoen euro is er intussen bijeengesprokkeld door de Europese, Vlaamse en Zeeuwse overheden, de Haven van Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij, de Stichting het Zeeuws Landschap en Natuurpunt om het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe te realiseren. Maar het resultaat is niet overtuigend. De reden hiervoor ligt voor de hand: Zo lang het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe blijft fungeren als een verkapt verlengstuk van de vroegere havenuitbreidings- en natuurcompensatieplannen zal het in de Wase polders nooit meer dan een beperkte draagkracht krijgen.

Het Interreg-project mag dan uitpakken met 58 streekholders – boeren met natuurvriendelijke teelten, verkopers van streekproducten, horeca in het gebied – van een echte interactie met de bewoners uit het gebied of de vertegenwoordigende actiecomités is tot op de dag van vandaag geen sprake. De focus ligt nagenoeg volledig op nieuw te ontwikkelen natuur en alles wat daarvan ten dienste staat. Het poldergebied met zijn rijkdom op vlak van boerenerfgoed en historisch en ecologisch waardevol landschap, de poldergehuchten, Doel, het blijft allemaal buiten beschouwing. Gezien de nieuwe juridische realiteit door de vernietiging van de havenplannen door de Raad van State en de ommekeer bij de Vlaamse Regering ten aanzien van Doel en zijn omgeving is dat méér dan een gemiste kans.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en Doel 2020 pleiten ervoor dat het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe haar focus aanpast aan de nieuwe realiteit. Dat wil zeggen dat men de beslissingen van de Raad van State erkent en de omslag van de VR aangaande het gebied als uitgangspunt neemt. Dat wil zeggen dat men volop moet inzetten op het bewaren en versterken van de eigenheid, de cultuurgeschiedenis en het bijzonder karakter van de streek. Het louter ontwikkelen van (nieuwe) natuur in het gebied of van Prosperpolder als 'toeristische poort' is intussen achterhaald. Het ganse poldergebied in àl zijn aspecten én met al zijn bewoners - dus ook het historische Scheldedorp Doel - moet daarin volwaardig worden betrokken.

Het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe heeft enkel kans op slagen als daarbij àlle bestaande waarden van landschap, natuur, erfgoed, landbouw, bewoners en gebruikers worden gerespecteerd. Alleen op die manier kan het potentieel van de streek worden benut. De EGD&P en Doel 2020 zijn ten allen tijde bereid om daartoe een constructieve bijdrage te leveren.