BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 april 2021

Problemen rond ECA-scenario's blijven: te weinig garanties voor leefbaarheid, te veel wantrouwen

Op het actorenoverleg van het project Extra-containercapaciteit Haven van Antwerpen werd gisteren tegenover de stakeholders een alternatief getijdendok voorgesteld. Het betreft een verkort dok met containerbehandeling aan beide zijden. Aan de oorspronkelijk vastgelegde configuratie mbt het ruimtebeslag verandert niets. Evenmin als aan het wantrouwen.

Prioriteit voor leefbaarheid

Het zogenaamde duplex-alternatief dat gisteren werd voorgesteld is intussen al het 11de alternatief sedert het ECA-project van start ging. Momenteel blijven er drie alternatieven over. Naast het duplex-alternatief zijn er nog twee varianten waarbij slechts een zijde van het nieuwe dok zou gebruikt worden voor containerbehandeling. Doel 2020 spreekt zich vooralsnog niet uit over een voorkeursscenario. Daarvoor blijven er momenteel te veel onzekerheden over de reële impact. Voor de bewonersvereniging is het echter duidelijk dat er sowieso absolute prioriteit moet gaan naar de versterking van de leefbaarheid van de polderdorpen en het ruimere gebied. Op vlak van geluids- en lichthinder en verkeersoverlast is daar momenteel de grens meer dan bereikt.

Blijvende pijnpunten

Verschillende pijnpunten zijn nog altijd niet opgelost. Zo wordt wel voorzien in de zogenaamde Westelijke Ontsluiting, een verdubbeling van de wegcapaciteit op de bestaande havenring langs de dorpen Kieldrecht en Verrebroek. Maar een rechtstreekse verbinding met de E34 is pas voor later voorzien waardoor al het (extra) vrachtverkeer nog altijd naar de haven moet via de toegangsweg naar Verrebroek. Door de aanleg van de Westelijke ontsluiting is er ook minder ruimte voor optimale buffering van Verrebroek en Kieldrecht. Zo zal de zogenaamde megabuffer die Kieldrecht en Verrebroek moet beschermen tegen overlast amper 12 meter hoog zijn, dat is amper meer dan nu. Ter vergelijking, de bestaande leefbaarheidsbuffer in Doel bedraagt 24 meter. Er is niet méér wegcapaciteit nodig, er is méér buffering nodig.

Verantwoordelijkheid

Doel 2020 ziet ten slotte een groot probleem in de manier waarop de Vlaamse Regering omspringt met het princiepsakkoord van 2018. In juni 2018 kwam met toenmalig bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) een akkoord tot stand dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Bewoners, actiegroepen én landbouwers waren bereid mee te gaan in een beperkte havenuitbreiding in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Met het oog op de definitieve vaststelling van het ECA-voorkeursbesluit in 2019 viel alle dialoog hierover stil. Van de (onmiddellijk) uit te voeren maatregelen op het terrein kreeg er géén enkele uitvoering. Daarmee is het wantrouwen ten aanzien van de Vlaamse Regering én de plannen mbt de havenuitbreiding weer helemaal terug. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wel van diegenen die onvoldoende beseffen dat in deze regio niet alleen haven en natuur veroordeeld zijn tot elkaar. Maar ook bewoners en landbouwers daarbij horen.