BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 31 maart 2022

Bewoners en verenigingen willen geen dancefestival in historisch centrum van Doel

Bewoners en verenigingen in Doel zijn niet opgezet met de plannen van Paradise City Festival en Klub Dramatik om in september een zogenaamd Doel-festival te organiseren. Volgens de communicatie betreft het een 'kleinschalig festival'. In werkelijkheid gaat het om een dancefestival met 5000 betalende deelnemers en mogelijk nog een pak meer buiten het zogezegde 'festivalterrein'. De organisatoren willen dit festival bovendien laten doorgaan in het historische centrum van Doel.

Eind vorig jaar, toen de eerste plannen opdoken lieten de bewoners en de plaatselijke verenigingen aan het college van burgemeester en schepenen al weten dat een festival met duizenden deelnemers niet thuishoort in een kwetsbaar dorp als Doel. Alle verenigingen wezen het opzet af. Dat zijn de Watersportverening de Noord die nog altijd meer dan 100 leden telt, het Scheldewijdinscomité, de Kerkfabriek van Doel, de vzw de Maakschappij, de Erfgoedgemeenschap, Doel 2020 en gemeenschapshuis De Doolen.

Het college van burgemeester van schepenen van Beveren organiseerde twee weken geleden nog een info-avond voor de bewoners om (zogezegd) hun mening te vragen. Daarna volgde nog een bevraging bij de niet-aanwezige bewoners. Het antwoord was eenduidig: noch bewoners, noch verenigingen, zien dit festival zitten. Wat de organisatie 'kleinschalig' noemt betreft 5000 deelnemers. Daarvan komen er naar schatting 1500 met de wagen. Volgens het plan van de organisatoren kunnen die parkeren op de Engelse Steenweg... Bewoners vrezen niet alleen (geluids)overlast en verkeerschaos. Ze zien ook belangrijke veiligheidsrisico's. Nu al kan de politie Waaslandzone-Noord met moeite instaan voor de veilgheid tijdens drukke weekeinddagen in Doel. Hoe zou dat dan moeten gebeuren met een bijkomend dancefestval van minimum 5000 fuifnummers? De festivals van de organisatoren hebben bovendien geen al te beste reputatie met betrekking tot druggebruik.

Het festival is een initiatief van professionals, professionals met een duidelijk verdienmodel voor ogen. Het historische dorp Doel beschouwen ze daarbij als een interessant decor. De belofte om (op termijn!) zgz. te investeren in Doel lijkt vooral een gemakkelijk verkooppraatje. In die zin staat het initiatief haaks op de traditie die Doel al meer dan 20 jaar kenmerkt: kleinschalige, familiale evementen, geworteld in of aansluitend bij de gemeenschap en het historische dorp. Met een dancefestival wordt de beeldvorming van een Doel als feestplek waar alles kan verder versterkt. Laat dat nu hetgene zijn waar alle betrokkenen juist vanaf willen.

Dat het festival nu wordt aangekondigd, net nadat er een duidelijk afwijzing kwam van de bewoners en de verenigingen getuigt van een stuitend gebrek aan respect voor wat leeft in Doel. Het idee om van het festival een jaarlijks weerkerend gebeuren maken valt ook niet te rijmen met de herwaarderingsplannen van het oude centrum in het Scheldedorp die net gisteren werden bekendgemaakt. Het is de beste illustratie van het feit dat dit festival niet thuishoort in Doel.

Doel heeft in eerste instantie rust nodig. Langzaamheid. En (veel) overleg met betrekking tot zijn mogelijke toekomst. Wie dat niet begrijpt snapt er niets van, heeft zich laten bedonderen of heeft de teksten van het 'Verbond voor de Toekomst' niet goed gelezen. Doel 2020 zal er alleszins – samen met de bewoners en de verenigingen van Doel – en geheel in overeenstemming met de principes van het 'Verbond', alles aan doen om er voor te zorgen dat dit evenement niet plaatsvindt in Doel.