BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 mei 2020

Nieuwe mobiliteitsplannen zonder Doel of de polderdorpen te betrekken zijn een slag in het water.

Binnen de Vervoerregio Antwerpen wordt momenteel gewerkt om op vlak van het openbaar vervoer de verbindingen tussen Beveren en de Waaslandhaven te versterken. Daarvoor werken verschillende partners zoals MLSO, het Havenbedrijf Antwerpen, de gemeente Beveren en De Lijn samen. Daarbij wil men onder meer een mobipunt ontwikkelen ter hoogte van de Kallosluis waar verschillende vervoersmogelijkheden moeten kunnen gecombineerd worden. Dat werd zopas gecommuniceerd door de schepen van mobiliteit van Beveren, Raf Van Roeyen.

Doel 2020 verbaast er zich over dat in de plannen andermaal over Doel en het poldergebied niet wordt gesproken. Daarmee blijven niet alleen de bewoners maar ook de werknemers van de KCD en andere bedrijven in het noorden van de Waaslandhaven in de kou staan. Over een doortrekken van de Waterbus wordt al sedert 2018 herhaaldeijk gesproken. Er werden in opdracht van minister Weyts ook de nodige studies uitgevoerd. Maar daar werd verder niets meer over vernomen. Het is duidelijk dat het doortrekken van de Waterbus naar Doel voor de mobiliteit in de regio een belangrijke sluitsteen vormt.

Indertijd werd het idee van de Waterbus naar Doel afgeserveerd omwille van zogenaamde 'veiligheidsredenen'. Intussen is duidelijk dat dit argument niets meer was dan een drogreden om de sympathisanten van het Scheldedorp dwars te zitten. Over het voortbestaan van Doel wordt niet meer gediscussieerd. Over een verbinding met de Waterbus is iedereen het eens dat het voor veel bewoners en werknemers in de (rand) van de polderdorpen een oplossing vormt. Doel 2020 vraagt dan ook dat men ophoudt met allerhande vertragingsmanoeuvres en doet waar iedereen baat bij heeft: doortrekken van de Waterbus naar Doel.