BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 maart 2023

Verbond voor de Toekomst. 1 jaar verder.

Op 31 maart 2022 werd bekend gemaakt dat een Verbond was gesloten tussen 13 verschillende actoren een: "Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen en de polders van Linkerscheldeoever". Een jaar later staar er veel in de steigers maar op het terrein dringt zich bijkomend concrete actie op. Dat bleek nog enkele weken geleden toen een deel van de oude maalderij in Doel instortte.

Doel 2020 kwam in 1997 tot stand als bewonersvereniging en actiecomité en ijvert sedertdien voor het behoud en de leefbaarheid van Doel en het omliggende poldergebied. In een poging een eind te maken aan de steeds verdergaande verloedering en wetteloosheid voerde Doel 2020 vanaf 2016 intense gesprekken met diverse instanties en overheden. Dat leidde tot een eerste akkoord in de zomer van 2018 en finaal tot het Verbond van 30 maart 2022.

Met de ondertekening van het Verbond zette Doel 2020 een punt achter 25 jaar van confrontatie en juridische actie. Doel 2020 legt zich neer bij een beperkte havenuitbreiding, anderzijds gaat onze actie voor een leefbare regio onverminderd door. In die zin is het Verbond voor ons geen eindpunt maar een beginpunt. Een momentum dat een omslag kan betekenen voor de streek en voor iedereen die daar op een of andere manier bij betrokken is. Essentieel daarbij is voor ons dat zoals in het Verbond bepaald: het landschap en erfgoed in Doel en omliggende polders worden erkend, de haven wordt gebufferd ten opzichte van het omliggende poldergebied, de gehuchten worden behouden en de leefbaarheid in Doel en de polders wordt verbeterd. In die zin is het van grote betekenis dat na 25 jaar van georganiseerd verval voor Doel een toekomstperspectief wordt uitgetekend.

Het toekomstperspectief wordt verder uitgewerkt door studiebureau Omgeving ism de WG Doel. Deze week werd ook het Onroerend Erfgoed Richtplan opgestart olv Erfpunt. Daarvan worden eind dit jaar de eerste resultaten verwacht. In het poldergebied rond Doel worden met het oog op renovatie een aantal leegstaande panden onderzocht. In Doel werden een 20-tal panden geselecteerd die in aanmerking komen voor renovatie. Voor de eersten daarvan wordt de aanbesteding van de renovatie deze zomer opgestart. De monumenten Hoog Huis en Hof ter Walle worden overgedragen aan Herita.

Ondertussen wordt duidelijk dat zich in Doel zelf bijkomende maatregelen opdringen. Daarvan getuigde enkele weken geleden nog de instorting van de de oude maalderij in Doel. Ook in de methodologie en concrete aanpak – met een zeer grote spreidstand in tijd en middelen bij de verschillende actoren – is het nog zoeken naar een juist evenwicht.

We beseffen als geen ander dat het in het licht van de gebeurtenissen van voorbije 25 jaar een grote uitdaging vormt om het conflictmodel uit het verleden in te ruilen voor een samenwerkingsmodel. Als Doel 2020 willen we er alleszins aan meehelpen om dat - in een geest van gelijkwaardigheid - mee waar te maken.