BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 maart 2023

Provinciebestuur wijst plannen voor brasserie De Molen in Doel af en adviseert masterplan

Doel 2020 vraagt om realisme en een praktische oplossing voor de zomer

Naar verwachting heeft de deputatie onder voorzitterschap van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter de omgevingsvergunning voor de plannen van de brasserie van de molen in Doel geweigerd. De plannen doorstaan noch "de watertoets", noch de "natuurtoets", noch "de juridische toets". De gemeente Beveren heeft aangekondigd nog eens in beroep te gaan. Maar de kans dat de bestaande plannen toch nog goedgekeurd worden lijkt zo goed als nihil. Doel 2020 vraagt aan het gemeentebestuur realisme en ook een pragmatische aanpak zodat de brasserie voor het seizoen kan gebruikt worden.

Voor de plannen van de gemeente Beveren was al begin 2022 een negatief advies afgeleverd door het Agentschap Onroerend Erfgoed maar het college van burgemeester en schepenen van Beveren wilde de plannen toch doorzetten. Daartegen werd beroep ingesteld door het Departement Omgeving, Molenzorg en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder. Die krijgen nu – naar verwachting - gelijk van de gouverneur. Volgens de beslissing gaan de plannen in tegen de bepalingen inzake erfgoed. Ze doorstaan de juridische toets niet. Ze doorstaan de watertoets niet. Ze doorstaan de natuuttoets niet. De voornaamste argumenten hebben te maken met de proporties van de nieuw geplande brasserie. Door de hoogt en omvang van het nieuwe gebouw – drie keer(!) zo hoog als de huidige brasserie - verliest de molen zelf zijn rol als baken aan de dijk. De deputatie is van oordeel dat er best een globaal masterplan wordt opgemaakt voor de gehele site, en dit in overleg met het departement Onroerend Erfgoed.

Doel 2020 betreurt dat de gemeente nooit overwogen heeft om te opteren voor een bescheiden renovatie. Dat werd trouwens gesuggereerd door het inginieursbureau ABT dat Beveren zelf had aangesteld. Dat zou een fractie gekost hebben van de huidige kostprijs. In dat geval had de brasserie van de molen slechts kort moeten sluiten voor renovatie. Beveren heeft echter alle alternatieven aan de kant geschoven en gekozen voor een project met geen enkele zin voor maat dat bovendien botst met de regelgeving van onroerend erfgoed.

Dat omwille van deze plannen die nooit kunnen uitgevoerd worden de uitbaters– een bloeiende en populaire zaak – hun zaak vervroegd hebben moeten sluiten, is méér dan betreurenswaardig. Doel 2020 dringt er op aan dat met het oog op de komende zomer wordt uitgekeken naar een tijdelijke (pop-up) uitbating. Dat werd gisteren ook aangekaart op de gemeenteraad in Beveren. Volgens burgemeester Mark Van de Vijver is een pop-up echter niet zo evident. Maar afgemeten aan andere pop up inrichtingen valt moeilijk aan te nemen waarom dit een probleem zou zijn? Het betreft een gebouw waar tot voor enkele weken nog honderden mensen kwamen eten en drinken. Doel 2020 dringt met het oog op de zomer en mbt deze populaire plek in Doel aan op een positieve, praktische en pragmatische aanpak.