BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 7 juli 2023

Kap van bosgebied in Verrebroek is onaanvaardbaar

De kap is een aanslag op het authentiek polderlandschap én neemt deel van buffering van Verrebroek weg

Volgens een bericht van de gemeente Beveren begint een aannemer de komende dagen met het rooien van meer dan 150 bomen langs de Drijdijck in Verrebroek. Wat het bericht niet vermeldt is dat het een van de laatste stukken gevarieerd bosgebied is in het gebied en de kap gecontesteerd is. De bomen zullen plaats maken voor – alweer – plassen en rietvegetatie. Het actiecomité Doel 2020 vindt de kap van de bomen ondoordacht. Doel 2020 vindt dat de gemeente Beveren in het afleveren van een vergunning te volgzaam is in de plannen van de Administratie Natuur en Bos (ANB) en veel te weinig inzet op het behoud van de laatste stukken authentiek polderlandschap. De bomen zijn bovendien - in afwachting van de inrichting van de leefbaarheidsbuffer – van belang voor de buffering van Verrebroek ten aanzien van de haven.

De natuurgebieden Drijdijck en Spaans Fort in Verrebroek zijn onderdeel van de meer dan 1000 ha aan natuurcompensatiegebieden op de Linkerscheldeoever. Daarbij ligt de nadruk zo goed als uitsluitend op diverse vormen van 'natte natuur'. Dat die gebieden door de Administratie Natuur en Bos verder geoptimaliseerd worden, kan alleen maar toegejuichd worden. Als onder 'optimalisatie' echter wordt verstaan: het vernietigen van authentiek landschap, het vernietigen van bestaande waardevolle natuur, dan wordt dat een ander verhaal. Laat dat nu net het geval zijn. De plannen om dit laatste stukje bos aan de Drijdijck in Verrebroek te rooien zijn radicaal en eenzijdig. Ze negeren volkomen de waarde van het bestaande stuk landschap en de aanwezige natuurwaarden.

Doel 2020 wil nog enigzins begrip opbrengen voor de plannen om bomen, dieper in het gebied, te rooien. Maar daar stopt het niet mee: de kap wordt uitgebreid tot aan de rand van de Drijdijck, vlakbij de bestaande weg, vlakbij de bestaande bewoning. Daar zijn géén rationale (ecologische) argumenten voor. Het betreft bovendien niet zomaar wat wildgroei, het betreft volwassen notelaars, kastanje, oude treurwilgen en fruitbomen, allemaal 'veteranenbomen' dus.

Tegen de plannen werd bezwaar aangetekend door bewoners en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder maar de gemeente Beveren negeerde àlle argumenten. Nochtans zou het perfect mogelijk geweest zijn om én de plannen van ANB te laten doorgaan én de meest waardevolle bomen te sparen. Die handelswijze plaatst nogal wat vraagtekens bij de ernst van de plannen van de gemeente Beveren waar die het heeft over 'veteranenbeheer', 'water'- en 'hitteplannen'. Die veronderstellen namelijk een maximale inzet op het behoud van volwassen, waardevolle bomen.

Er komt ook nog bij dat het bosgebied in kwestie momenteel een rol speelt in de buffering van de haven ten aanzien van Verrebroek. Eerder was aan de bewoners van Verrebroek beloofd dat er op de Drijdijck geen bomen zouden verdwijnen vooraleer de leefbaarheidsbuffer volledig was ingericht. Én de bomen op de kruin volgroeid zouden zijn. Zover zijn we echter nog niet. De werken aan de leefbaarheidsbuffer moeten nog beginnen. Zo als het er nu naar uitziet, met voorafgaand het opruimen van een deel van de huidige buffering. Dat zo iets voor reactie zorgt bij de bewoners kan moeilijk verbazen.

Doel 2020 dringt er zowel bij de gemeente Beveren als bij ANB op aan dat de plannen die voorliggen worden bijgestuurd. In functie van een blijvende buffering voor Verrebroek. In functie van een écht 'veteranenbeheer'.