BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 14 juli 2023

ANB herziet plannen ivm kap van bosgebied in Verrebroek

Gesprekken Doel 2020 en EGD&P met ANB leiden tot compromis rond kap van bomen aan Drijdijck

Nadat eerder was aangekondigd dat er ter hoogte van de Drijdijck van Verrebroek 150 bomen zouden gekapt worden heeft ANB zijn plannen bijgesteld. De aankondiging zorgde voor heel wat commotie bij omwonenden. Ook het actiecomité Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder reageerden scherp. Rechtstreeks overleg tussen Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder enerzijds, ANB anderzijds, zorgden uiteindelijk voor een compromis en een bijstelling van de plannen. De 'veteranenbomen', waaronder volwassen notelaars, kastanje, linde, hazelaar en verschillende fruitbomen, blijven behouden. De plannen voor de afgravingswerken worden hierop aangepast. Volgens ANB kan het hiermee nog altijd een aanvaardbare terreininrichting realiseren.

Doel 2020 en EGD&P zijn tevreden dat ANB bereid was tot verdere dialoog én tot bijstelling van de plannen. Afspraak werd gemaakt om in de toekomst bij inrichtingsplannen meer pro-actief af te stemmen. Voor de Erfgoedgemeenschap en Doel 2020 moet bij natuurontwikkelingsplannen meer rekening gehouden worden met de waarde van het bestaande landschap en de aanwezige natuurwaarden zoals volwassen bomen. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en Doel 2020 vragen tevens aan de gemeente Beveren dat hieraan in de toekomst effectief de nodige aandacht besteed wordt en bezwaarschriften die hierop betrekking hebben ernstig worden genomen. Dat was tot nu toe onvoldoende het geval. Het zou rond dit (gevoelig) thema nochtans heel wat problemen (en commotie) kunnen vermijden.