BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling EGD&P, 28 mei 2021

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder in beroep tegen sloop

Gemeente Beveren erkent argumenten

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een beroep ingediend tegen de voorgenomen sloop van een erfgoedsite langs de Westlangeweg in Doel en de kap van dertien bomen, waarvan sommige ouder dan 100 jaar oud. De kwestie kwam ook aan bod op de gemeenteraad in Beveren.

Één van de meest interessante woningen


De aanvraag werd gedaan door de administratie van Maritieme Toegang en werd – zonder openbaar onderzoek - vergund door de gemeente Beveren. De sloop heeft betrekking op een hoeve langs de Westlangeweg in Doel. In de Rurale erfgoedstudie, gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid wordt deze site uitdrukkelijk vernoemd als een van de oudste bewoningskernen van de polder. In een speciale uitgave van Monumenten & Landschappen wordt ze omschreven als "één van de meest interessante woningen in de Doelpolder." De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt het schrijnend én symptomatisch dat niemand bij de Vlaamse overheid of bij de gemeente Beveren deze aanbeveling enige aandacht waard vond. Zowel in de aanvraag als in de omgevingsvergunning wordt de site bovendien (verkeerdelijk) gesitueerd in de Waaslandhaven terwijl ze zich op 5 km van de Waaslandhaven bevindt... Men vond het zelfs niet nodig om hier in een openbaar onderzoek te peilen naar de mening van het publiek. Daarmee was een beroep bij de Povincie Oost-Vlaanderen de enige overblijvende optie.Momumentale bomen

Op de site is ook vergunning verleend om 13 bomen te kappen. Het betreft evenwel niet zomaar wat boompjes, maar monumentale kastanje- en notenbomen met een omtrek tot 3 meter en meer. Verschillende zijn meer dan 100 jaar oud. Zij hebben een voor de streek uitzonderlijke landschappelijke, botanische en ornithologische waarde. Ze vormen een leef-, broed- en voedselgebied voor verschillende vogels. Voor vlinders, bijen en reeën zijn de bomen voedsel en toevluchtsgebied.

Valse argumenten

Het oogmerk van de afbraak is: 'om hinder, het sluikstorten en gevaar voor de nabije omgeving, voorbijgangers en verkeer weg te nemen'. Dat lijkt om verschillende redenen een ronduit belachelijk argument. Inzake de problematiek van sluikstorten lijken er betere middelen voorhanden dan de vernietiging van een volledige historische site.

Gemeenteraad

De kwestie werd dinsdagavond op de gemeenteraad van Beveren ook ter sprake gebracht door Beveren 2020. Schepen Boudewijn Vlegels erkende uiteindelijk de fout en beloofde dat de gemeente de nodige stappen zal zetten om de zaak recht te zetten.