BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 27 april 2021

Bewonersvereniging blijft aandringen op nakomen gemaakte afspraken door de Vlaamse Regering

Doel 2020 tevreden met maatregelen tegen overlast in Scheldedorp

Na de toenemende overlast van afgelopen maanden lijkt er een keerpunt te komen in de chaotische toestanden in Doel. Enkele dagen nadat bewoners maatregelen hadden gevraagd aan de gemeente Beveren en de politie van de zone Waasland-Noord kwamen er effectief maatregelen om de overlast in te dammen. Burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren deed vorige week een oproep om de bewoners in Doel te respecteren en de politie van de zone Waasland-Noord kondigde controles en ordemaatregelen aan. De MLSO besliste intussen ook tot een verdubbeling van het aantal stewards tijdens de weekeindes van 2 naar 4. Afgelopen weekeinde was het opnieuw druk in Doel en er waren enkele incidenten maar de situatie bleef mede door de inzet van politie - op de fiets - beheersbaar. Er werden in tegenstelling met voorgaande weken geen snelheidsduivels of gevaarlijke toestanden gesginaleerd. Op zondag vanaf 14u liet de politie ook geen verkeer meer toe omdat alle parkings in het dorp volstonden. De aanpak werd zowel door de bewoners als door de bezoekers die geen kkwade bedoelingen hebben geapprecieerd.

Ook Doel 2020 is tevreden met deze concrete en kordate aanpak. Afgelopen weekeinde heeft bewezen dat een gerichte aanpak tegen overlast werkt. Op termijn zijn echter structurele maatregelen nodig. Ook wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden en het binnenlands toerisme afneemt zal de belangstelling voor Doel blijven. Toeristen van over de landsgrenzen zullen het dorp opnieuw bezoeken. Doel zal steeds een trekpleister voor bezoekers met goede maar ook minder goede intenties blijven. Maatregelen als het afsluiten van de panden, de gewijzigde verkeerssituatie en verhoogde controles hebben de afgelopen jaren de overlast verminderd maar er is nog lang geen sprake van normalisering. Nog maar eens een brandstichting afgelopen zondag is daar de illustratie van. Voor normalisering zijn structurele, duurzame ingrepen nodig én meer sociale controle. Het handvol bewoners dat Doel nu telt kan die noodzakelijke sociale controle onmogelijk bieden.

In die zin valt het moeilijk te begrijpen dat mensen die belangstelling tonen om in het dorp te komen wonen, die zelfs vragen een pand op eigen kracht of met eigen middelen te mogen opknappen, systematisch worden afgescheept. Dat is moeilijk te begrijpen, het is ook in tegenspraak met eerdere afspraken en beloften. In het akkoord dat in 2018 werd gesloten tussen toenmalig bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) en Doel 2020. In dat akkoord stond onder punt 5 te lezen: "Alle eigendommen in het gebied in eigendom van de Vlaamse overheid/MLSO/VLM komen onder centraal beheer. In de gegeven omstandigheden lijkt AMT daarvoor de meest geëigende instantie. Er wordt tevens een structureel overleg opgezet om tot een normalisering van de problematiek van bewoning te komen. Eigendommen waarvoor interesse is om in te wonen worden vrijgegeven voor bewoning onder nader te bepalen voorwaarden. Projecten die een invulling kunnen geven voor het gebruik/hergebruik van het patrimonium zullen het dorp terug een functie kunnen geven. Dat alles wordt verder uitgewerkt in overleg met het actiecomité." Drie jaar later is daar nog altijd niets mee gebeurd. Het is nochtans essentieel in het proces van normalisering in een dorp dat – niet onbelangrijk – op de bestemmingsplannen nog altijd staat aangeduid als "woongebied met bijzondere culturele, historische en / of esthetische waarde."

Momenteel loopt op initiatief van minister Matthias Diependaele (N-VA) een studie die de verschillende toekomstmogelijkheden voor Doel onderzoekt. Dat is zonder twijfel een nuttige oefening. Het neemt niet weg dat, wil de Vlaamse overheid met haar aanpak in Doel enige geloofwaardigheid krijgen, ze zich dient te houden aan eerder gemaakte afspraken.