BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

KULeuven / Faculteit Architectuur Sint-Lucas Gent

Website Doelland

Een visie over de toekomst van Doel


https://www.plandoelland.com