BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020 en EGD&P, 18 april 2017

Erfgoeddag in Doel in het teken van verleden én toekomst van het dorp en de polder.

Zondag 23 april

Onder de titel 'Wauw, wij bouwen Doel terug op!' toont de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder dat het unieke verhaal van het verleden van deze streek ook een vervolg kan hebben in de toekomst. In het PolderMAS op Ouden Doel draait alles op die dag om het recent verworven vaandel van Doelse fanfare van St-Cecilia.

Het verleden van Doel is steeds een verhaal geweest van het verzoenen van uitersten: water/land, zout/zoet, natuur/landbouw, katholicisme/protestantisme, enzovoort. Nog steeds zijn de bakens daarvan in het landschap aanwezig. De molen was sinds de 16de eeuw achtereenvolgens fort, watergemaal, graanmolen, uitkijkpost tijdens de twee wereldoorlogen, museum en taverne. De landbouw op de rijke polderklei leidde via de bouw van reusachtige schuren mede tot de modernisering van de landbouw. De dijkensequentie van 16de eeuwse tot 21ste eeuwse dijken is uniek in de wereld.

In Doel was ook tot ver in de twintigste eeuw de quarantainedienst van de haven gevestigd. In het dorp woonden meerdere dokters. Samen met de kloostergemeenschap van de Zwartzusters verzorgden zij de zieke scheepsbemanningen. En het dorp werd niet gespaard van cholera-epidemies.

Ook stormen en oorlogen trokken eeuwenlang een spoor van vernieling over 't Eylandt den Doel. Steeds opnieuw trok het dorp zich uit de klei. Waarom zou dat dan niet in de toekomst kunnen, nu het dorp officieel terug woongebied is en men alternatieven overweegt om de haven uit te breiden waarin het dorp behouden kan blijven.

Het erfgoed van Doel en de omringende polders biedt een schat aan mogelijkheden voor de ontwikkeling van de streek in nieuwe visies die inzetten op het behoud en de herbestemming van erfgoed en landschap. Maar die ook totaal nieuw ideeën aanreiken voor ruimtegebruik. Twee tentoonstellingen en een parcours door het dorp tonen het erfgoed en enkele toekomstvisies op Doel in samenwerking met de architectuurafdeling van de Katholieke Universiteit Leuven (Project Doelland).

De Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) nodigt je op zondag 23 april van 11 tot 18u uit in De Doolen om dit te beleven en samen een erfgoedvriendelijke toekomst voor de streek uit te denken. Geniet daarbij van een lekker streekbier onder de tonen van Jan en Veerle op viool, gitaar en diatonische accordeon.

In het PolderMas in Ouden Doel is erfgoeddag opgebouwd rond de recente schenking van het vaandel van de fanfare van Sint-Cecilia (1850) aan het museum. Er is de tentoonstelling maar er komt ook muziek langs en om 18u start een echt fanfare-buffet!

Meer info: EGD&P Johan De Vriendt 0479990671