BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling EGD&P, 5 oktober 2015

Laat ons een boom

Geen nodeloze kap van honderden bomen

De Erfgoedgemeenschap Doel en Polder (EGDP) protesteert tegen nodeloze kap van honderden bomen in Verrebroek, Kieldrecht en Doel. Ook vragen we een actieve(re) rol van de gemeente Beveren en van het Polderbestuur Land van Waas.

De Erfgoedgemeenschap protesteert tegen de geplande kap van honderden populieren in de polder. Die maken volgens immers mee deel uit van het cultuurlandschap in de polder.

Onlangs werd bekend dat de gemeente Beveren geen verdere actie zal ondernemen tegen de geplande kap van 126 bomen op de Drijdijk in Verrebroek. Die wil het Agentschap Natuur en Bos (ANB) laten kappen zodat roofvogels niet langer de kans hebben van daaruit op weidevogels te jagen in het natuurgebied De Blikken. In de plaats wil het ANB struikgewas aanleggen.

Eerder werden al tientallen bomen gekapt op de Hogen Dijk in Kieldrecht. Ook op andere plaatsen in de polder willen verschillende administraties honderden bomen laten kappen. Het betreft de volledige Zoeten Berm in Ouden Doel en de dijk van de nieuw Arenbergpolder.

Het gaat hier niet om bomen die 'kaprijp' zijn, maar wel om relatief jonge bomen die moeten verdwijnen voor natuurcompensatieplannen. De Erfgoedgemeenschap vindt dat het kappen van de bomenrijen getuigt van weinig respect voor het eeuwenoude cultuurlandschap. Bomenrijen op de dijken zijn onlosmakelijk verbonden met het typische polderlandschap. Door ze massaal te kappen wordt het landschap onherroepelijk verminkt.

De EGDP vindt het niet kunnen dat de natuurcompensatieplannen op de Wase Linkerscheldeoever als iets abstracts worden beschouwd en systematisch losgekoppeld worden van het historische polderlandschap. Uit recent onderzoek van verschillende historici blijkt dat dit landschap bijzonder waardevol is. Bomenrijen op dijken maken daar onlosmakelijk deel van uit.

De EGDP vraagt dat de recente bevindingen van de verschillende historici, zoals ze aan bod kwamen in de overheidsuitgave M&L, als uitgangspunt dienen voor de benadering van het landschap. Dat de gemeente Beveren en het Polderbestuur Land van Waas zich zomaar neerleggen bij de vernietiging van dit waardevol erfgoedlandschap, valt niet te begrijpen. De EGDP roept daarom beide besturen op om een actieve rol op te nemen voor het behoud van de polder, inclusief de bomenrijen.