BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2013

400 jaar Doel organiseert Leven in Erfgoed

Zondag 18 augustus, 11u-18u

Zondag a.s. organiseert 400 jaar Doel het project Leven in Erfgoed. Daarmee wil het herdenkingscomité de aandacht vestigen op het overtalrijke bouwkundig erfgoed dat de streek telt maar door de plannen van de Vlaamse Regering bedreigd wordt in zijn bestaan.

Uit de rurale erfgoedstudie die eerder dit jaar werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid blijkt nochtans dat het erfgoed in Doel en de omliggende polders uniek is en gehuchten zoals Ouden Doel, Rapenburg, de 'Wambuys' en Saftingen de laatste voorbeelden zijn in hun soort. Het gebied is ook onlosmakelijk verbonden met de eerste grootschalige – marktgerichte – landbouw in Vlaanderen.

In de middeleeuwen leverden de polderdorpen vooral brandstof – onder de vorm van turf – voor gans Vlaanderen. Maar vanaf de 15de eeuw werd er aan grootschalige landbouw gedaan om te voorzien in de levensbehoeften van de stad Antwerpen. Na de onderwaterzettingen door de 80-jarige oorlog tijdens de 16de en 17de eeuw startten de hertogen van Arenberg met hun herinpolderingswerken én grootschalige landbouwuitbatingen die volledig gericht waren op de stad Antwerpen. Dat de geplande vernietiging van Doel en de polders er uitgerekend komt op aandringen van het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf is wel zéér cynisch.

Voor het herdenkingscomité 400 jaar Doel is het duidelijk dat er andere en betere alternatieven bestaan dan de opruiming van een uniek polderlandschap voor een nog onbestaand project en kunstmatig aangelegde natuur. Dàt wil het comité zondag laten zien met initiatieven op verschillende locaties. Er zijn gegidste wandelingen en rondleidingen op diverse locaties. Een huifkar doet ritjes door het bedreigde polderland. Bewoners vertellen er over vroeger, nu, wat de plannen zijn van de overheid en hoe plaatselijk verzet de havenplannen al 15 jaar dwarsboomt. Men kan kennis maken met het verleden van de streek via kaarten en foto's. Maar bezoekers kunnen ook zelf op ontdekkingstocht gaan. Of alles beschouwen van op een gezellig terras.

Programma op de verschillende locaties

Ouden Doel: De Reinaerthoeve open voor het publiek, tentoonstelling van landbouwwerktuigen en polderalaam, drankgelegenheid, live-muziek, tractortocht, PolderMAS-museum open voor publiek. 14u Dr. Dries Tys vertelt het 'historisch verhaal van de Schelde en de polders, de mens in de klei'. Gelegenheid tot barbecue vanaf 17u30.

De Putten (eind van de Oud Arenberg in Kieldrecht): gegidste erfgoedwandeling (30 min) in het voormalige gehucht 'de Wambuys'. Bezoek aan de 18de eeuwse schuur. Erfgoedtentoonstelling. Om het uur (gratis) huifkartochten (40 min) door de polder. Drankgelegenheid en volksmuziek. Reservaties huifkartocht info@400jaardoel.be

Doeldorp: Doorlopend tentoonstelling met oude schoolfoto's uit Doel in de voormalige jongenssschool (nu De Doolen). Erfgoedfietstocht (vertrek De Doolen), 11u – 16u. Erfgoedwandeling om 14u – 16u in Doeldorp o.l.v. voormalig veldwachter Maurice Vergauwen. Drankgelegenheid op diverse locaties.