BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 1 juli 2013

De Vlaamse overheid moet bewijzen dat de rurale erfgoedstudie in de polders

De rurale erfgoedstudie toont de uitzonderlijke erfgoedwaarde aan van een historisch landschap dat bedreigd is met volledige verdwijning. In haar communicatie zegt de Vlaamse overheid dat de studie zal dienen als basis voor een geïntegreerde aanpak voor erfgoed en landschap bij de concrete uitvoering van de ontwikkeling van het havengebied. Dit is niet ernstig om volgende redenen:

  1. Deze studie kadert binnen het AfbakeningsGRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de haven van Antwerpen, dat de intentie heeft dit gebied van 1500 hectaren (15 km2) te ontdoen van alle bewoning voor de aanleg van een Saeftinghezone en de aanleg van kunstmatige natuurgebieden.
  2. In de periode 2006-2011 zijn er reeds 105 woningen en hoeves gesloopt in Doel en de omliggende polders. Volgens de erfgoedstudie zijn daar twee van de meest waardevolle erfgoedsites bij (Oud Arenberg 71 en het Rubenshoef). Tijdens de aanbesteding en de uitvoering van de studie zijn vier hoeves gesloopt en is één beschermd monument onder het beheer van VLM ingestort en nog steeds niet heropgebouwd. Verschillende andere historisch waardevolle gebouwen zijn aan het verloederen of staan op het punt te worden gesloopt. De erfgoedstudie vermeldt dat 18 van de 26 geïnventariseerde sites bedreigd zijn.
  3. Ondanks dat het dorp Doel is aangeduid als historisch waardevol gebied, is Doel niet opgenomen in deze studie. Bij de goedkeuring van het AfbakeningsGRUP zal Doel volledig verdwijnen. Er heeft tot op heden nog geen enkele historische documentering of bestudering van het dorp plaatsgevonden.
  4. Daarnaast is ook het gebied Prosperpolder-Oost niet opgenomen in de erfgoedstudie. Het aanwezige erfgoed, waaronder het monumentale St-Antoniushoef, is reeds gesloopt.
  5. In de conclusies van het onderzoek vermelden de onderzoekers deze tekortkomingen en bezorgdheden uitdrukkelijk. De onderzoekers roepen daarom op geen verdere negatieve ingrepen te doen, bewarende maatregelen te nemen en een visie voor heel het gebied te formuleren. De onderzoekers stellen ook dat menselijke aanwezigheid inherent is aan de polder en dat het daarom niet correct is om de mens als deel van het landschap te willen verwijderen. De inspanningen van de bewoners hebben tot nu toe de polder kunnen vrijwaren voor vernietiging. Zij bewijzen al jaren dat leven in erfgoed, samen met landbouw, natuur en haven mogelijk is. De bewoners creëen economische, natuurlijke en culturele meerwaarde zonder dat de overheid voor één cent moet tussenkomen. Zelfs binnen het nieuwe GRUP blijft dit mogelijk en aangewezen. Van (erf)goed beheer gesproken!
  6. Deze aanbevelingen moeten ernstig genomen worden. Aangezien de inrichtende instanties (MLSO, GHA, Vlaams Gewest MOW) tegengestelde belangen hebben bij het behoud van erfgoed, dienen de verschillende betrokken erfgoedinstanties en -verenigingen in de begeleidingsgroep van deze studie - uitgebreid met bewonersgroepen en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder - maximaal betrokken te worden bij de opstelling en opvolging van de aanbevelingen.

Daarom vraagt de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder de Vlaamse Overheid dringend duidelijkheid over hoe de erfgoedvriendelijke maatregelen die geformuleerd zijn in de studie zullen worden aangepakt.

De volledige studie is terug te vinden op: http://departement-mow.vlaanderen.be/nl/news/eindrapport-studie-ruraal-erfgoed-linkeroever

Johan De Vriendt
namens Erfgoedgemeenschap Doel & Polder
http://www.egdp.be