BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 maart 2011

Brits monument vannacht afgebroken in opdracht van gemeente Beveren

Deze morgen voor dag en dauw heeft de gemeente Beveren (onder politiebescherming!) het Brits monument in Doel laten afbreken. Enkele minuten geleden werd het monument door de aannemer weggevoerd naar een onbekende bestemming.

Dat gebeurt vooraleer bekend is wat er met Doel gaat gebeuren. Vooraleer er een openbaar onderzoek is gestart over de toekomst van Doel.

Die actie van burgemeester van de Vijver getuigt van zulk een lompheid dat er werkelijk geen woorden voor bestaan. Het laat wel opnieuw zien hoe deze mensen denken over wettelijke procedures bestemmingsplannen en openbare onderzoeken....

De laatste maanden was van de kant van oudstrijdersorganisaties aangedrongen op een behoud van het monument. En een en petitie bracht reeds verschillende duizenden handtekeningen bij elkaar... Het Brits monument in Doel herinnerde aan de inzet van Britse troepen in Doel die van daaruit Antwerpen in de laatste maanden van de oorlog beschermden tegen Duitse V1 en V2 aanvallen.