BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Oudstrijders in het verzet

Beveren wil Brits monument weg van Scheldedijk in Doel

Teken de petitie!

Volgens het collegeverslag van 7 februari wil het college van Burgemeester en schepenen het Brits monument op de Scheldedijk in Doel laten weghalen.

Het gemeentebestuur wil het monument verplaatsen naast de kerk van Prosperpolder maar moet daarvoor nog het akkoord verwerven van de kerkfabriek van Prosperpolder.

Eerder was er al heel wat te doen rond de herdenking aan het Brits monument waar de gemeente Beveren niet langer voor wilde instaan. Sinds twee jaar wordt die herdenking nu georganiseerd door vrijwilligers oud-soldaten. Ook in Groot-BrittanniŽ is er heel wat verzet tegen een mogelijke verplaatsing van het monument. Daar beschouwt men de verplaatsing als niets anders dan heiligschennis.

Het monument werd in 1948 opgericht ter herinnering aan de verschillende Britse eenheden (sperballons en luchtafweerbatterijen) die Antwerpen en Oost-Vlaanderen moesten beschermen tegen de Duitse aanvallen met vliegende bommen.

Het monument heeft ook erfgoedwaarde. Daarom werd door de dienst Ruimte en Erfgoed vorig jaar een voorlopig beschermingsdossier opgesteld.

Oudstrijdersverenigingen startten vandaag met een petitie voor het behoud van het monument in Doel. Zij willen dat het monument blijft waar het staat.

Teken de petitie "WE WILL REMEMBER THEM"