BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 24 februari 2011

Geen enkele noodzaak tot verplaatsing Brits monument Doel

Gemeente dient de jaarlijkse herdenking te ondersteunen

In de collegenotulen van 7 februari merkte ik de beslissing van het college op om het Brits monument op de Scheldedijk in Doel te verplaatsen naar Prosperpolder. Deze beslissing is een onnodige provocatie van het college van de gemeente Beveren. Op de gemeenteraad van volgende week (punt 25) verzoek ik de gemeenteraad om het college te verplichten hiervan af te zien.

De voorgeschiedenis: In zitting van 15 juni 2009 besliste het college om geen viering meer te organiseren aan het Brits monument in Doel omwille van de zogenaamde drogreden (citaat uit de brief namens het college) "onderbreken van officiële sprekers door plaatselijke actievoerders in 2008". In één adem besliste het college ook om een zoektocht naar een nieuwe locatie voor het monument te starten.

De beslissing van 15 juni 2009 (slechts 3 weken voor de jaarlijkse herdenking) getuigde van een bijzonder slechte houding tegenover binnenlandse en buitenlandse oud-strijdersorganisaties. De beslissing van het college had ook een averechts effect. De herdenking werd zowel in 2009 als 2010 verder gezet zonder de gemeente en zonder de financiële en logistieke steun van zowel AXIS als het gemeentebestuur.

Zowel in 2009 als nu verwijst het college naar het overleg met de Beverse vredesbeweging AXIS omtrent de genomen beslissingen. Dit is al te doorzichtig want uit de samenstelling van het bestuur van AXIS blijkt dat dit een CD&V aangelegenheid is: erevoorzitter is Marc Van de Vijver; voorzitter is schepen Ann Cools; vicevoorzitter is schepen Raf Van Roeyen; verder aangevuld met uitsluitend CD&V-politici en uiteraard de niet-politieke leden/medewerkers van deze organisatie.

Het behoort tot de doelstellingen van AXIS om alle vredesherdenkingen in alle deelgemeenten van Beveren te ondersteunen. Jaarlijks krijgt het daar ook subsidies van de gemeente voor. Het niet ondersteunen van de jaarlijkse herdenking aan het Brits monument in Doel is onfatsoenlijk en discriminerend.

De voorbije twee jaar werd een beschermingscomité opgericht om zowel het monument in Doel blijvend als erfgoed te beschermen als de herdenking jaarlijks te organiseren. Na initiatief van deze organisatie heeft Ruimte en Erfgoed – Afdeling Oost-Vlaanderen vorig jaar een inhoudelijk beschermingsdossier opgemaakt waarover de bevoegde Vlaamse minister nog een beslissing dient te nemen. Het is bijzonder schrijnend vast te stellen dat er vanuit het college geen overleg werd gepleegd met dit beschermingscomité.

Het verplaatsen van het Brits monument is voorbarig en onnodig. Burgemeester Van de Vijver stelt dat het dorp Doel dient te verdwijnen, nochtans is daar geen wettelijke beslissing over genomen of worden beslissingen in achterkamertjes en zogenaamde intenties nu al voor wet aangezien?

Wat de huidige veiligheidsproblemen in Doel betreft, het is hoog tijd dat men vanuit het college een tandje bij steekt. Voor het college en de burgemeester (vanuit zijn specifieke bevoegdheden voor de veiligheid) is het een schandvlek dat men het vandalisme in Doel niet de baas kan. Ook het stelselmatig afwijzen van voorstellen (weigering tot inzetten van veiligheidsfirma die men wel aan de tramterminus, park Kallo, zwembad heeft ingezet, weigering tot plaatsen van camera's, weigering tot overleg en samenwerking bewoners,...) hieromtrent getuigt niet van een positieve houding.

Hopelijk komt het college uit haar loopgraaf en staakt men de onnodige provocaties ten aanzien van alles wat er in Doel wordt georganiseerd. In deze aangelegenheid wil dit zeggen: het monument verdient de bescherming als erfgoed en het behoud op de huidige locatie en de gemeente en AXIS dienen de jaarlijkse herdenking te ondersteunen.

Bruno Stevenheydens
gemeenteraadslid Beveren