BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 24 oktober 2014

Reparatie-GRUP definitief vastgesteld

Het heeft 4 maanden geduurd maar de nieuwe Vlaamse regering heeft dan toch beslist om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van de haven van Antwerpen in te trekken en een reparatie-GRUP goed te keuren. In dit GRUP zitten vervat: een havenuitbreiding van 700 hectare met het Saeftinghedok en natuurcompensaties ten belope van 800 hectare. Daarmee volgt deze regering de beslissing van de vorige Vlaamse regering die begin juni in lopende zaken deze beslissing reeds had genomen.

Het is allesbehalve een vaststaand feit dat hiermee het doek valt over Doel en de polders. Er is in het reparatie-GRUP maar 1 aanpassing aangebracht terwijl er nog vele andere gebreken zijn opgeworpen tegen dit GRUP. Deze andere gebreken zijn niet hersteld en zullen nog steeds worden behandeld door de Raad van State.

Bovendien hebben wij sterke twijfels bij de wettigheid van het gecreŽerde achterpoortje, dat de kernmerken vertoont van een deus ex machina. Begin april 2014 werd een decreet goedgekeurd met wijzigingen allerhande aan Vlaamse wetgeving. Daar werd op het laatste nippertje nog de mogelijkheid aan toegevoegd om een GRUP aan te passen nadat het reeds is goedgekeurd. Zonder voorlopige vaststelling, zonder openbaar onderzoek en zonder beperking in de tijd.

Het valt dan ook af te wachten of met deze kunstgreep de weg open ligt voor het Saeftinghedok en de gigantische natuurcompensaties waarvoor hele leefgemeenschappen moeten wijken.