BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 28 juni 2024

Jaarlijkse Scheldewijding en Doelse Feesten op 18 augustus 2024

Op 18 augustus vindt in Doel de 48ste Scheldewijding plaats. Een bijzondere dag van solidariteit met het belaagde dorp waar voorbije jaren telkens meer dan 20.000 mensen op afkwamen.

Diverse markten, activiteiten en muziek

Grote rommel en brocantemarkt in het centrum van het dorp. Feestmarkt op de Engelse Steenweg. Oude ambachtenmarkt en demonstraties in de Hooghuisstraat. Smeden – kunstsmid en hoefsmid aan het werk (Kerk). Schapendrijven met honden (weide rechtover klooster Doel). Infostands rechtover De Doolen (Engelse Steenweg). Terrassen en muziek op diverse locaties.

Scheldewijding

14u: Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel, opgeluisterd door het Sint- Gregoriuskoor van Kieldrecht met celebrant E.H. Patrick De Baets.
14u45: Vertrek aan de kerk van de stoet naar de Schelde voorafgegaan door de volksmuzikantenfanfare.
Aansluitend: traditionele Scheldewijding met het Shantykoor uit Blankenbergen.

Inschrijvingen - medewerkers

Voor de rommel- en brocantemarkt zijn nog slechts enkele plaatsen vrij. Er dient vooraf ingeschreven te worden via het contactadres:†doelsefeesten@gmail.com
Wie graag wil meewerken kan zich aanmelden via†info@doel2020.org