BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Doelse Feesten en Scheldewijding 2023

Op 27 augustus vindt in Doel de 47ste Scheldewijding plaats. Een bijzondere dag van solidariteit met het belaagde dorp waar voorbije jaren telkens meer dan 20.000 mensen op afkwamen. Vanaf 10u 's morgens tot 's avonds laat vinden tal van activiteiten plaats met als hoogtepunt de eigenlijke Scheldewijding.

Vanaf 10u: diverse markten en activiteiten

Grote rommel- en brocantemarkt in het centrum van het dorp. Feestmarkt op de Engelse Steenweg. Oude ambachtenmarkt en demonstraties in de Hooghuisstraat. Smeden – kunstsmid en hoefsmid aan het werk (Kerk). Schapendrijven met honden (weide rechtover klooster Doel). Infostands rechtover De Doolen (Engelse Steenweg)

Grote parkings aan de rand van het dorp. Estafette met huifkarren en Vlaamse boerenpaarden van aan het kruispunt Engelse Steenweg tot in het centrum.

Erfgoedwandeling met Johan De Vriendt. Gegidste rondleidingen in de kerk van Doel met Simone Gillis.

Terrassen op de Engelse Steenweg – Parkje (Streekbrouwerij Decock) – Watersportvereniging De Noord – Gemeenschapshuis De Doolen

Muziek op diverse locaties met Shantykoor Gaffeltuig, de volksmuzikantenfanfare, Murgfanfare Agrum. 's Avonds op de Doolen optredens van 'the Happy Suspended' en 'Handkerchief'.

Scheldewijding en stoet

11u30: Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel, opgeluisterd door het Sint- Gregoriuskoor van Kieldrecht met celebrant E.H. Patrick De Baets.
12u15: Vertrek aan de kerk van de stoet naar de Schelde voorafgegaan door de volksmuzikantenfanfare. Aansluitend: traditionele Scheldewijding - bootwijding en vlootshow in de getijdenhaven.

3de Vlaams Kampioenschap troswerpen

Diegene die van de grootste afstand met de tros de bolder treft is kampioen. De competitie gaat door op de dijk vanaf 11u. Inschrijven ter plaatse.

Inschrijvingen - medewerkers

Voor de rommel- en brocantemarkt zijn nog slechts enkele plaatsen vrij. Er dient vooraf ingeschreven te worden via het contactadres: doelsefeesten@gmail.com 

Wie graag wil meewerken kan zich aanmelden via info@doel2020.orgPersmededeling Doel 2020, 23 augustus 2023

47e Scheldewijding en Doelse Feesten in thema van Doel mee maken

Zondag a.s. vindt voor de 47e keer de Scheldewijding plaats in Doel. Dat gebeurt anders dan voorheen in een sfeer van optimisme. Een optimisme dat zich o.m. weerspiegelt in het thema 'Doel mee maken'.

Omslag

Met de renovatie van de kade, de restauratie van het Hoog Huis en de voorbereiding tot consolidatie en renovatie van een reeks woningen worden de eerste aanzetten gegeven voor een echte omslag. Die omslag laat zich ook zien tijdens de Scheldewijding. Verschillende betrokken overheden zijn voor het eerst aanwezig op de Scheldewijding om tekst en uitleg te geven over de toekomst van Doel en zijn ommeland. Zo is ter hoogte van de molen een infostand van Grenspark Groot-Saeftinghe. Erfgoedorganisatie Herita, de nieuwe eigenaar van het hoog Huis, geeft tekst en uitleg bij de plannen rond het Hoog Huis dat voor het eerst in jaren weer te bewonderen staat. Ook de Vlaamse overheid is vertegenwoordigd met een stand van het fameuze "Verbond voor de toekomst" waar uitleg wordt gegeven rond de plannen en de lopende procedures.

Vreemde mix

Daarnaast blijven de Scheldewijding en de Doelse Feesten een van de meest merkwaardige evenementen in de regio. Een opmerkelijke mix van religieuze traditie, een volksfeest en een strijd- en solidariteitsbijeenkomst waar voorbije jaren tot 30.000 mensen op afkwamen. Daarmee kent dit evenement zijn gelijke niet in Vlaanderen.

Hoogtepunt van de dag

Voor a.s. zondag staan opnieuw allerhande activiteiten op het getouw. Hoogtepunt zijn de activiteiten die rechtstreeks met de eigenlijke Scheldewijdng te maken hebben. Traditioneel is er om 11u30 de Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel, opgeluisterd door het Sint-Gregoriuskoor van Kieldrecht met celebrant E.H. Patrick De Baets. Om 12u15 vertrekt aan de kerk de stoet naar de Schelde voorafgegaan door de volksmuzikantenfanfare olv. Hartwin DHoore. Aansluitend: traditionele Scheldewijding - bootwijding en vlootshow in de getijdenhaven.

Ruime waaier aan activiteiten activiteiten

Daarnaast zijn er de ganse dag door diverse markten, demonstraties, smeden aan het werk, schapen drijven en muzikale optredens op diverse locaties. Overdag zijn er de volksmuzikantenfanfare, het Shantykoor Gaffeltuig en de 30 koppen tellende Murga-fanfare Agrum uit Heist op den Berg. 's Avonds op de Doolen spelen de Antwerpse groep Handkerchief en de Gentse band 'the Happy Suspended'. Er zijn gidsbeurten in de kerk van Doel en er zijn de 'muzikale windstreekverhalen': topmuzikanten Hartwin Dhoore en Odfried Van Moeseke brengen samen met Johan De Vriendt (inspirator van de Erfgoedgemeenschap en auteur van het boek Heimweeën) op drie plaatsen in het dorp een beklijvend muzikaal en literair programma.

In de Hooghuisstraat staat een middeleeuws kamp opgesteld van de Ridders van Pendragon. In de Liefkenshoekstraat, onder de Scheldedijk kan een bezoek gebracht worden aan het gedichtenbos. Op de Scheldedijk organiseert de vzw de Maakschappij het 3e kampioenschap Troswerpen.

Parkings, estafette, grote terrassen

Aan de rand van het dorp zijn twee grote parkings voorzien (Engelse Steenweg en Scheldemolenstraat). Een estafettedienst met boerenpaarden brengt bezoekers naar het centrum. In het dorp zijn verschillende terrassen voorzien om de hongerigen en dorstigen van het nodige te voorzien. Zo is o.m. de lokale brouwerij De Bock (Beveren) aanwezig met zijn assortiment aan ambachtelijke bieren. Aan de Molen heeft het Kieldrechtse team van 'Kom op tegen Kanker' plaats genomen met zijn 'Vechtersbier'. Verder zijn er nog terrassen aan de Spuikom (WSV De Noord), op De Doolen en aan de Engelse Steenweg.

Om en bij de 100 vrijwilligers leiden het evenement in goede banen.Persmededeling Doel 2020, 14 juli 2023

ANB herziet plannen ivm kap van bosgebied in Verrebroek

Gesprekken Doel 2020 en EGD&P met ANB leiden tot compromis rond kap van bomen aan Drijdijck

Nadat eerder was aangekondigd dat er ter hoogte van de Drijdijck van Verrebroek 150 bomen zouden gekapt worden heeft ANB zijn plannen bijgesteld. De aankondiging zorgde voor heel wat commotie bij omwonenden. Ook het actiecomité Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder reageerden scherp. Rechtstreeks overleg tussen Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder enerzijds, ANB anderzijds, zorgden uiteindelijk voor een compromis en een bijstelling van de plannen. De 'veteranenbomen', waaronder volwassen notelaars, kastanje, linde, hazelaar en verschillende fruitbomen, blijven behouden. De plannen voor de afgravingswerken worden hierop aangepast. Volgens ANB kan het hiermee nog altijd een aanvaardbare terreininrichting realiseren.

Doel 2020 en EGD&P zijn tevreden dat ANB bereid was tot verdere dialoog én tot bijstelling van de plannen. Afspraak werd gemaakt om in de toekomst bij inrichtingsplannen meer pro-actief af te stemmen. Voor de Erfgoedgemeenschap en Doel 2020 moet bij natuurontwikkelingsplannen meer rekening gehouden worden met de waarde van het bestaande landschap en de aanwezige natuurwaarden zoals volwassen bomen. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en Doel 2020 vragen tevens aan de gemeente Beveren dat hieraan in de toekomst effectief de nodige aandacht besteed wordt en bezwaarschriften die hierop betrekking hebben ernstig worden genomen. Dat was tot nu toe onvoldoende het geval. Het zou rond dit (gevoelig) thema nochtans heel wat problemen (en commotie) kunnen vermijden.20 mei 2023

Maurice Vergauwen overleden

Ere-veldwachter van Doel en actief lid van Doel 2020

Na een korte ziekte overleed op 20 mei jl. onverwacht onze goede vriend en oud-veldwachter van Doel, Maurice Vergauwen op 93-jarige leeftijd.

Maurice was niet alleen al decennia actief lid van Doel 2020. Hij deed ook nog altijd zelf de volledige administratie van de Doelse watersportvereniging De Noord, waarvan hij voorzitter en secretaris was. De weken voor zijn overlijden was hij nog bezig met de organisatie van de komende Scheldewijding en in het najaar gaf hij voor het regioblad 't Koerierke nog een voordracht. Hij was tevens erevoorzitter van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Een activist, altijd in de weer voor het goede doel.

We zullen je warme vriendschap, je kleurrijke verhalen en je harde inzet ten zeerste missen Maurice. We zullen je nooit vergeten, beste vriend.

Video van Paul Veltman uit 2021: Doel de ondergang van het dorp aan de Schelde. In gesprek met Maurice Vergauwen oud veldwachter van Doel, een interview uit 2007 met beelden uit het verleden en heden wat nu in 2021 als een spookdorp is achter gebleven.Persmededeling Doel 2020, 10 mei 2023

Doel 2020 tevreden met tijdelijke oplossing voor molen in Doel

De brasserie van de molen van Doel staat sedert begin dit jaar leeg maar krijgt nu toch een tijdelijke invulling. Dat stemt bewoners en actiecomité tevreden.

Eind 2022 werd de uitbating van de brasserie van de molen in Doel stopgezet omwille van de plannen van het gemeentebestuur van Beveren om de brasserie af te breken en een nieuwbouw in de plaats te zetten. Die plannen – een gloednieuw gebouw dat boven de molen zou uitsteken – werden door de diensten van erfgoed afgewezen. Ook de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) en de vzw Molenzorg verzetten zich ertegen. De gemeente ging toch met de plannen door waarna het Departement Omgeving en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder in beroep gingen. Naar verwachting werden de plannen van de gemeente geschorst door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Ondertussen had - met het oog op de afbraak die niet mocht doorgaan - de succesvolle brasserie wel al de deuren moeten sluiten. Onnodig en voorbarig dus.

Dat het pand begin dit jaar leeg kwam te staan creëerde bij de bewoners tevens de vrees dat het een nieuwe kankerplek zou worden in het dorp of een attractiepool voor vandalen. In die zin pleitte de onafhankelijk lijst Beveren 2020 er in de gemeenteraad voor om het pand zo snel als mogelijk een tijdelijke invulling te geven.

Zopas werd bekend dat het gebouw effectief in gebruik zal genomen worden en dat het bezoekerscentrum voor het Grenspark Groot-Saeftinghe er in wordt onder gebracht. Dat is een zinvolle keuze. Het pand wordt daarmee niet alleen nuttig gebruikt, het nieuwe infocentrum zit gelijk ook op een ideale locatie. Doel wordt namelijk elk weekeinde druk bezocht door vele toeristen en geïnteresseerden.

Doel 2020 hoopt dat met de tussentijdse oplossing de nodige tijd wordt vrijgemaakt om aan een definitieve oplossing te werken omtrent de renovatie van de brasserie. Als de gemeente Beveren daarbij rekening houdt met de adviezen van het Agentschap Onroerend Erfgoed kan dat snel gaan. Dan kunnen de vele klanten van de molen ook weer snel naar hun vertrouwde plek op de dijk in Doel terugkeren.Persmededeling Doel 2020, 30 maart 2023

Verbond voor de Toekomst. 1 jaar verder.

Op 31 maart 2022 werd bekend gemaakt dat een Verbond was gesloten tussen 13 verschillende actoren een: "Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen en de polders van Linkerscheldeoever". Een jaar later staar er veel in de steigers maar op het terrein dringt zich bijkomend concrete actie op. Dat bleek nog enkele weken geleden toen een deel van de oude maalderij in Doel instortte.

Doel 2020 kwam in 1997 tot stand als bewonersvereniging en actiecomité en ijvert sedertdien voor het behoud en de leefbaarheid van Doel en het omliggende poldergebied. In een poging een eind te maken aan de steeds verdergaande verloedering en wetteloosheid voerde Doel 2020 vanaf 2016 intense gesprekken met diverse instanties en overheden. Dat leidde tot een eerste akkoord in de zomer van 2018 en finaal tot het Verbond van 30 maart 2022.

Met de ondertekening van het Verbond zette Doel 2020 een punt achter 25 jaar van confrontatie en juridische actie. Doel 2020 legt zich neer bij een beperkte havenuitbreiding, anderzijds gaat onze actie voor een leefbare regio onverminderd door. In die zin is het Verbond voor ons geen eindpunt maar een beginpunt. Een momentum dat een omslag kan betekenen voor de streek en voor iedereen die daar op een of andere manier bij betrokken is. Essentieel daarbij is voor ons dat zoals in het Verbond bepaald: het landschap en erfgoed in Doel en omliggende polders worden erkend, de haven wordt gebufferd ten opzichte van het omliggende poldergebied, de gehuchten worden behouden en de leefbaarheid in Doel en de polders wordt verbeterd. In die zin is het van grote betekenis dat na 25 jaar van georganiseerd verval voor Doel een toekomstperspectief wordt uitgetekend.

Het toekomstperspectief wordt verder uitgewerkt door studiebureau Omgeving ism de WG Doel. Deze week werd ook het Onroerend Erfgoed Richtplan opgestart olv Erfpunt. Daarvan worden eind dit jaar de eerste resultaten verwacht. In het poldergebied rond Doel worden met het oog op renovatie een aantal leegstaande panden onderzocht. In Doel werden een 20-tal panden geselecteerd die in aanmerking komen voor renovatie. Voor de eersten daarvan wordt de aanbesteding van de renovatie deze zomer opgestart. De monumenten Hoog Huis en Hof ter Walle worden overgedragen aan Herita.

Ondertussen wordt duidelijk dat zich in Doel zelf bijkomende maatregelen opdringen. Daarvan getuigde enkele weken geleden nog de instorting van de de oude maalderij in Doel. Ook in de methodologie en concrete aanpak – met een zeer grote spreidstand in tijd en middelen bij de verschillende actoren – is het nog zoeken naar een juist evenwicht.

We beseffen als geen ander dat het in het licht van de gebeurtenissen van voorbije 25 jaar een grote uitdaging vormt om het conflictmodel uit het verleden in te ruilen voor een samenwerkingsmodel. Als Doel 2020 willen we er alleszins aan meehelpen om dat - in een geest van gelijkwaardigheid - mee waar te maken.Erfgoedgemeenschap Doel & Polder

Nieuwe website KoesterDoel.be

Erfgoed in de kijker

In navolging van de infoborden die eerder in het Scheldedorp geplaatst werden heeft de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder nu ook een rijk gevulde webstek gelanceerd die het erfgoed van Doel en de polder volop in de kijker zet. Daarmee wordt volop duidelijk wat de troeven zijn van Doel en zijn omgeving. Prachtig werk van Johan en Liese. Héél warm aanbevolen!

https://koesterdoel.be/.
Persmededeling Doel 2020, 17 mei 2019

Doel blijft en dat is definitief

Huidige situatie met actief Deurganckdok bewijst dat ook toekomstige situatie leefbaar kan zijn

Naar verwachting keurde de VR vandaag een verdere uitbreiding goed voor de Haven van Antwerpen. Met het plan 9-bis komt er geen Saeftinghedok maar wordt het Deurganckdok uitgebreid met een soort van appendixdok. Doel, de gehuchten en het ruime poldergebied worden gevrijwaard. In plaats van de voorziene 1000 ha wordt nu 100 ha ingenomen.

Doel 2020 ziet met het plan geen reden tot euforie, daarvoor is het te veel een compromis. Anderzijds kan de historische betekenis van dit moment moeilijk ontkend worden. 20 jaar verzet hebben er toe geleid dat er weer over de toekomst wordt gesproken van Doel en de polder. Daarmee komt er ook finaal een einde aan het wanbeleid, de aanhoudende druk op bewoners, de afbraken, de bewuste verwaarlozing en verloedering.

Over de toekomst van Doel wordt momenteel nog nagedacht en gesproken binnen een "Werkgroep Doel" waar zowel het Havenbedrijf, diverse overheden en actiecomités deel van uitmaken. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er in Doel weer zal gewoond worden. Wat dat concreet moet betekenen of wat daar de omvang van moet zijn? Dat kan voor het actiecomité best langzaam aan groeien, 'bottom-up' en niet met grootschalige plannen opgelegd van bovenuit. Bij toekomstscenario's moet bovendien het historische en kleinschalige karakter van Doel optimaal gerespecteerd. Doel 2020 is van mening dat de kennis die gedurende drie jaar werd opgebouwd door de faculteit architectuur van de KULeuven en het project Doelland een belangrijke meerwaarde kunnen zijn voor de toekomst van het dorp en de streek.

Van het plan 9-bis liggen de contouren nu vast. Nooit eerder was een consensus rond de havenuitbreiding zo dichtbij. Anderzijds moet het duidelijk zijn dat wij na de gebeurtenissen en anomalieën van voorbije 20 jaar geen genoegen kunnen nemen met halfslachtige maatregelen. In Doel moet kunnen gewoond worden. Huizen en panden moeten opnieuw ter beschikking komen van geïnteresseerden. In de polders moeten de lokale landbouwers hun activiteiten kunnen verderzetten. En voor de ruime omgeving moeten sluitende garanties komen inzake leefbaarheid. Ook op vlak van mobiliteit.

Doel 2020 wil tevens een andere aanpak inzake natuur. Die moet niet alleen de toets met de Europese regelgeving doorstaan maar moet ook rekening houden met blijvend landbouwgebruik en het bestaande historische landschap.

Aan de doemdenkers die stellen dat wonen in Doel niet zou kunnen omwille van de te verwachten overlast wil Doel 2020 nog het volgende kwijt: Het Deurganckdok ligt even ver van het dorp als het nieuwe appendixdok komt te liggen. Het Deurganckdok functioneert al bijna 15 jaar zonder noemenswaardige overlast voor het dorp. Als de VR en het Havenbedrijf hun engagementen nakomen staat niets een goed nabuurschap in de weg. En is er geen enkele reden om zich zorgen te maken over een bewoond dorp in wat op de kaart staat als woongebied.