VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

Kerstconcert Oekraïns vrouwenkoor

Loubistok

Woensdag 17 december om 20u00 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van DoelPersmededeling Doel 2020, 9 december 2014

Komst van megaschip naar het Delwaidedok bewijst onzin van pleidooi voor een Saeftinghedok

In de haven van Antwerpen is vanochtend de MSC New York aangekomen, een schip van 399 meter lang en 54 meter breed. De MSC New York is daarmee het grootste schip dat in Antwerpen door een sluis is gepasseerd. Dat is een niet onbelangrijk nieuwsfeit.

Dat dit type schepen door de Berendrechtsluis geraakt, wijst er op dat het Delwaidedok – in tegenstelling met wat al eerder werd geopperd binnen het havenbedrijf - niet moet worden afgeschreven als containerterminal. Het feit dat de MSC New York door de Berendrechtsluis geraakt en kan aanmeren aan de MSC Home Terminal bewijst dat deze containerterminal de grootste schepen ter wereld aan kan.

Op zich hoeft dat niet te verbazen want de Berendrechtsluis is momenteel de grootste sluis ter wereld. Groter dan de sluis voor het Panamakanaal! De komst van de MSC New York is alleszins goed nieuws voor Antwerpen. Want als het Delwaidedok kan blijven draaien als containerterminal is er ook geen enkele reden om te vrezen voor een capaciteitstekort. Goed nieuws ook omdat dit bewijst dat het Saeftinghedok helemaal geen noodzaak is en daarmee honderden miljoenen euro kunnen bespaard.

De enige reden om het Saeftinghedok toch te bouwen, is om àlle containerverhandeling vóór de sluizen te krijgen. Dat zou een kleine tijdswinst kunnen opleveren, maar staat niet in verhouding tot de kosten.

Het Saeftinghedok toch aanleggen zou betekenen dat de Vlaamse belastingbetaler honderden miljoenen euro moet ophoesten in tijden van besparingen. En dat terwijl er 4,5 miljoen TEU containercapaciteit bestaat die onmiddellijk beschikbaar is en geen cent extra kost.

Info over de afmetingen: De MSC New York is 400m in lengte en 54m breed. Dat is 33m langer dan de vorige generatie megaschepen van MSC. Het schip is ook 1m langer dan de grootste schepen van Maersk. De Maerskschepen zijn wel 4m breder (58m), maar de Berendrechtsluis is 68m breed. Wat nog extra-speelruimte geeft. De diepgang van MSC New York bij aankomst in Antwerpen nu was 12,5m. De huidige diepgang van Mary Maersk die momenteel naar Europa vaart is ook 12,5m. De Berendrechtsluis is 13,6m diep.De Derde Generatie

Bezwaarschrift openbaar onderzoek afbraak landhuisjes Oud Arenberg

Wij hebben uw hulp nodig!

Wij vragen u om via deze weg een bezwaarschrift in te dienen tegen de sloop van 5 landhuisjes in Oud Arenberg, Kieldrecht.

De Maatschappij Linkerscheldeoever heeft een sloopaanvraag ingediend voor deze 5 landhuisjes. De Derde Generatie bewoont deze huizen sinds 2012. De MLSO heeft de vorige bewoners uitgezet. De huizen zouden zogezegd in risicogebied liggen van een SEVESO-bedrijf. Voor de rechtbank is gebleken dat dit een drogreden is en bewoning wel is toegelaten.

Na de uitzetting was de MLSO van zin om te huizen te laten verkrotten en daarna te slopen, net zoals al jaren het geval is in Doel.

De jongeren van De Derde Generatie verzetten zich tegen deze verkrottingspolitiek en hebben de huizen gekraakt. De voorbije jaren hebben zij de huizen zelf opgeknapt en correct betaald voor alle nutsvoorzieningen. Zij hebben getracht huur te betalen en een huurcontract af te sluiten, maar de MLSO weigert.

Nu heeft de MLSO een sloopaanvraag ingediend voor deze huisjes. Het gebied zal op zijn minst nog 10 jaar onaangeroerd blijven liggen. Het omliggend natuurgebied moet eerst worden gecompenseerd vooraleer de haven mag uitbreiden. Daarom protesteren wij tegen de zinloze sloop van deze huisjes.

Klik op deze link om on-line een bezwaarschrift in te dienen: http://form.jotformeu.com/form/43362641870354?Wedstrijd Dorpsdichter Doel

Aanstelling 4de dorpsdichter voor het bedreigde polderdorp

Tot 30 november 2014 kan men gedichten insturen voor de wedstrijd voor de aanstelling van de 4de dorpsdichter voor het bedreigde polderdorp Doel.

Volledig wedstrijdreglement downloaden.Persmededeling Doel 2020, 18 november 2014

Vlaamse overheid vordert op basis van geschorst GRUP honderdduizenden euro bij landbouwers in Prosperpolder (Kieldrecht-Doel)

Vlaamse overheid vordert op basis van geschorst GRUP honderdduizenden euro bij landbouwers in Prosperpolder (Kieldrecht-Doel)

Afgelopen dagen hebben verschillende boeren in Prosperpolder een brief in de bus gekregen met de vraag tot het betalen van honderdduizenden euro planbatenheffing aan de Vlaamse overheid. Dat is het gevolg van het feit dat in het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen landbouwengronden in Prosper worden herbestemd tot bouwgronden. De overheid wil namelijk al de mensen die worden verdreven in Ouden Doel en Rapenburg samen zetten in een nieuwe wijk in Prosperpolder. Ook de Molen en het Hoog Huis moeten volgens de plannenmakers naar daar.

landbouwer Paul Van Broeck moet 172.000 euro planbaten betalen! Indien hij betaalt voor 15 oktober 2015 krijgt hij korting! Dan is het maar 140.000 euro... Sommige boeren in Prosperpolder hebben planbatenheffing gekregen van 500.000, van 700.000 euro...

De planbatenheffing komt er volgens de brief omdat betreffende percelen een bestemmingswijziging hebben ondergaan tgv het RUP Afbakening Zeehavengebied. Blijkbaar weet men dus niet bij de Vlaamse overheid dat dit deel van het GRUP geschorst is door de Raad van State. Ofwel doet men alsof men het niet weet.

Is dit een toevallig misverstand? Is het onbekwaamheid? De lijst van toevallige misverstanden wordt wel zeer lang. Zodra het GRUP in 2013 was goedgekeurd , kregen alle boeren een brief van de mestbank in de bus dat per direct nulbemesting van toepassing was in het gebied. En dat ondanks mondelinge beloften van minister-president Kris Peeters dat landbouwgronden verder konden gebruikt zonder beperkingen. Het bleek een "misverstand". De boeren mogen nu jaarlijks een ontheffing van nulbemesting vragen. De administratieve rompslomp krijgen ze er wel gratis bij.

En zo gaan de pesterijen alsmaar door.

Na 15 jaar plannenmakerij kan de Vlaamse overheid nog altijd niet zeggen waarvoor die gigantische havenuitbreiding dan wel nodig is. Juridisch heeft men geen poot aan de grond. Maar men gaat wel tegen hoge snelheid door met het intimideren en pesten van landbouwers en bewoners. Blijkbaar zijn voor de Vlaamse overheid àlle middelen goed om de leefgemeenschap van de polder onder druk te zetten en de onleefbaarheid van de streek te bevorderen.

Doel 2020 vraagt aan de nieuwe Vlaamse Regering dat ze eindelijk komaf maakt met deze praktijken die al jarenlang ingang vinden. Wat ook de toekomstdromen zijn van de Vlaamse Overheid zij dient in Doel en het omliggende poldergebied haar eigen rechtsregels te respecteren en de leefbaarheid voor de mensen te garanderen. Tot nu toe hebben we daarvan nog NIETS gezien.Persmededeling Doel 2020, 18 november 2014

Maatschappij Linkerscheldeoever dient sloopaanvraag in voor landhuisjes in de Oud Arenberg

Nieuwe confrontatie tussen MLSO en polderbewoners

Vorige week heeft de Maatschappij Linkerscheldeoever een aanvraag tot sloop ingediend voor vijf huizen in het natuurhistorisch gebied De Putten in de Oud Arenberg te Kieldrecht. Het betreft vijf huizen die in de lente van 2012 bezet werden door jongeren van de Derde Generatie nadat de eerdere bewoners onder druk van de MLSO - en op basis van valse argumenten - de woonsten hadden verlaten.

De jongeren in kwestie stelden zich in orde met water, elektriciteit en brandverzekering, knapten de huizen op en dringen bij de MLSO al twee jaar aan op een vergelijk. Ook de gemeente Beveren wil rond de kwestie geen veldslag. Een poging in 2012 om de bewoners manu militari uit hun huizen te zetten werd door burgemeester Van de Vijver verhinderd. Sindsdien bleef het rustig in de Oud Arenberg. De nieuwe bewoners werden ook allemaal zonder problemen op hun adres gedomicilieerd.

Voor de komende jaren staat in het gebied geen enkel project op stapel. Bovendien liggen de huizen in het unieke natuurhistorische gebied De Putten, volgens de Plan-MER van het Deurganckdok 'oncompenseerbaar'.

Ook vanuit erfgoedstandpunt hebben de 19de eeuwse landhuisjes waarde. Volgens de Rurale Erfgoedstudie uit 2012 vormt deze groep huizen samen met de andere nog bestaande woningen het laatste restant van het gehucht 'De Wambuys' later bekend als 'Oud Hoefyzer', dat terug gaat tot de 17de eeuw. In de waarderingslijsten van het bouwkundig erfgoed krijgt de hoeve aan de overkant van betreffende landhuisjes juist omwille van ensemblewaarden (onderdeel van een groter belangwekkend geheel verbonden met streek en wijk) een maximale waardering.

Het bericht van de sloopaanvragen komt totaal onverwacht. Wie of wat achter deze sloopaanvraag zit is een raadsel. Heeft de MLSO dan geen werk genoeg met het beheer van de Linkeroeverhaven? Heeft de MLSO niets beters te doen dan vanalles en nog wat te bedenken om goed menende jongeren uit de polder de duvel aan te doen?!

De sloopaanvraag staat bovendien vol onwaarheden. Zo heeft men het over 'niet-bewoonde' huizen en spreekt men in de aanvraag over 'functieloze, onveilige, onbewoonbare, verkrotte en door talloos ongedierte geplaagde gebouwen'. Dat is zoals iedereen kan vaststellen een pertinente LEUGEN. De omschrijving zegt waarschijnlijk meer over de opstellers dan over de panden in kwestie.

Momenteel loopt over de voorgenomen sloop tot begin december een openbaar onderzoek. Daarna moet het college van burgemeester en schepenen van Beveren advies geven over de sloop. Dat kan moeilijk anders dan een negatief advies worden. In het bestuursakkoord van de huidige coalitie staat letterlijk dat 'het college wenst dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien.'. En verder dat 'het college voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO.'Persmededeling Doel 2020, 24 oktober 2014

Reparatie-GRUP definitief vastgesteld

Het heeft 4 maanden geduurd maar de nieuwe Vlaamse regering heeft dan toch beslist om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van de haven van Antwerpen in te trekken en een reparatie-GRUP goed te keuren. In dit GRUP zitten vervat: een havenuitbreiding van 700 hectare met het Saeftinghedok en natuurcompensaties ten belope van 800 hectare. Daarmee volgt deze regering de beslissing van de vorige Vlaamse regering die begin juni in lopende zaken deze beslissing reeds had genomen.

Het is allesbehalve een vaststaand feit dat hiermee het doek valt over Doel en de polders. Er is in het reparatie-GRUP maar 1 aanpassing aangebracht terwijl er nog vele andere gebreken zijn opgeworpen tegen dit GRUP. Deze andere gebreken zijn niet hersteld en zullen nog steeds worden behandeld door de Raad van State.

Bovendien hebben wij sterke twijfels bij de wettigheid van het gecreëerde achterpoortje, dat de kernmerken vertoont van een deus ex machina. Begin april 2014 werd een decreet goedgekeurd met wijzigingen allerhande aan Vlaamse wetgeving. Daar werd op het laatste nippertje nog de mogelijkheid aan toegevoegd om een GRUP aan te passen nadat het reeds is goedgekeurd. Zonder voorlopige vaststelling, zonder openbaar onderzoek en zonder beperking in de tijd.

Het valt dan ook af te wachten of met deze kunstgreep de weg open ligt voor het Saeftinghedok en de gigantische natuurcompensaties waarvoor hele leefgemeenschappen moeten wijken.Persmededeling De Derde Generatie 8 oktober 2014

Protestactie De Derde Generatie

Wij zijn de Derde Generatie en wij protesteren tegen het verdwijnen van onze thuis

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever organiseerden deze zomer opnieuw gratis bustours door de haven van Antwerpen voor het grote publiek. Afgelopen zondagnamiddag hebben leden van De Derde Generatie verschillende havenbussen in de Waaslandhaven halt doen houden met spandoeken. De inzittenden kregen flyers overhandigd met daarop meer uitleg (zie bijlage). Zij reageerden positief en waren erg geïnteresseerd.Met deze actie willen de jongeren van De Derde Generatie de inzittenden en bij uitbreiding alle bezoekers van de Antwerpse haven bewust maken van de geplande havenuitbreiding, de zinloosheid daarvan en het menselijk leed dat daarmee gepaard gaat.

Wij zijn de Derde Generatie en wij protesteren tegen het verdwijnen van onze thuis

Doel en de polders zijn een historisch landschap van vruchtbare landbouwgrond, kleine gezellige gehuchten, bijzonder erfgoed en zeldzame open ruimte. Dit prachtige gebied moet verdwijnen voor havenuitbreiding. Honderden mensen moeten opkrassen en 1500 hectare vruchtbare landbouwgrond wordt vernietigd (= 3000 voetbalvelden).

De helft van het gebied wordt ondergespoten onder een laag baggerzand. Daar moet het Saeftinghedok komen, een megacontainerdok van 4 kilometer in lengte. De andere helft wordt ingericht als natuurcompensaties, bestaande uit plassen en moerassen.

U zal nu denken: dat is allemaal zeer spijtig maar de haven is belangrijk voor onze welvaart. De haven is belangrijk, maar de huidige toekomstplannen zijn dat niet. Integendeel, deze plannen zijn onnodig en geldverspilling. - Er is geen nood aan nieuwe containerterminals. Het Deurganckdok draait op maar 20% van zijn totale capaciteit. Met de bestaande infrastructuur kan de Antwerpse containerverhandeling nog verdubbelen. Er bestaat in Europese havens zelfs overcapaciteit (o.a. de Rotterdamse Tweede Maasvlakte). Bovendien neemt de productiviteit van containerterminals jaarlijks toe.

- Containerterminals nemen veel ruimte in beslag, kosten ons bergen belastingsgeld (het Saeftinghedok zal naar schatting 1 miljard euro kosten) maar creëren weinig jobs. Het komt vooral de winsten van enkele grote bedrijven ten goede.

- Het Saeftinghedok zal jaarlijks meer dan 10 miljoen containers behandelen. Daardoor komen er jaarlijks 6 miljoen extra vrachtwagens bij op de Antwerpse ring. De mobiliteitsproblemen rond Antwerpen zullen onoplosbaar worden.

- De haven kan nog groeien binnen de bestaande grenzen door 'haveninbreiding'. Er zijn meer dan 1200 hectare braakliggende terreinen in de haven. De haven moet duurzamer leren omspringen met de bestaande ruimte in plaats van continu te willen uitbreiden. In oppervlakte is Antwerpen reeds de grootste haven van Europa.

Dan zijn er de natuurcompensaties. Plassen en moerassen omgeven door prikkeldraad enkel bedoeld voor bepaalde soorten vogels. Alle menselijke aanwezigheid moet verdwijnen. Historische hoeves en hele gehuchten worden gesloopt.

Deze natuurcompensaties worden opgelegd door EU-richtlijnen. Maar het menselijk leed niet. Er bestaan ook humane alternatieven in harmonie met bewoners en landbouwers. Maar die alternatieven zijn nooit onderzocht.

Laat u niet misleiden door de mooie verkoopspraatjes van het Antwerps Havenbedrijf. Dit is de andere zijde van de havenmedaille die zij verborgen houden voor u.

De Derde GeneratiePersmededeling Doel 2020, 17 september 2014

Tewerkstelling op Antwerpse Linkeroever: toch geen explosieve groei maar vooral creativiteit met cijfers!

Begin september werden de superlatieven nog eens uit de kast gehaald omtrent de tewerkstelling in de haven op de Antwerpse Linkeroever. Die zou vorig jaar gestegen zijn "met liefst 6,1 % tot 15.788 werknemers." Nog maar eens "een absoluut record." Nader onderzoek van Doel 2020 maakt duidelijk dat het gaat om de verhuis van bedrijven (geen extra-werkgelegenheid), de overname van bedrijven die buiten de haven liggen (idem) en cijfers die niet overeenstemmen met de cijfers die gehanteerd worden in de jaarrekeningen. Als dat in rekening wordt gebracht neemt de werkgelegenheid voor 2013 zelf af. Het neemt niet weg dat de haven een belangrijke werkgever blijft maar waarom altijd dat gemanipuleer van cijfers?

Verklaring toename Beveren:

Onrealistische groei VOPAK: van 42 naar 204 voor een kleine tankterminal (de totale werkgelegenheid voor alle 3 Vopak-terminals (LO & RO) bedraagt 200

Aanleg Deurganckdoksluis (244): tijdelijk en voor de helft buitenlanders (Roemenen en Portugezen)

Groei Tabaknatie van 132 naar 260: dit strookt niet met de jaarrekeningen, in 2012 werkten reeds 200 mensen bij Tabaknatie

Verklaring Toename Zwijndrecht:

Foutieve schatting Van Moer Group(195) Tewerkstelling bevindt zich in Zellik

Verhuis BIS Industrial Services van Schoten naar Zwijndrecht (390): bestaande werkgelegenheid die zich verplaatst

Als we dit allemaal in rekening brengen dan bekomen we een groei van 50 werknemers in Beveren en een daling van 248 werknemers in Zwijndrecht. De totale tewerkstelling daalt.Persmededeling Doel 2020, 14 september 2014

Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert begin augustus beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam "Doelse Dwarskop". De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind september is een volgend brouwsel klaar.Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7° alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe.

Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Voorlopig wordt het bier alleen verkocht bij evenementen in Doel en de polder of in gemeenschapshuis De Doolen.Persmededeling Doel 2020, 17 juli 2014

Bevelen tot sloop in Doel op vraag van MLSO

MLSO riskeert bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen

Bevelen tot sloop in Doel op vraag van MLSO MLSO riskeert bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen V

andaag werden de bewoners in Doel in kennis gesteld van de opdracht tot sloop door de burgemeester van 5 woningen in Doel. Die kennisgeving kwam er nadat eerder de pers op de hoogte was gesteld.

De beslissing van de burgemeester is er gekomen nadat de MLSO aan de burgemeester een lijst heeft gepresenteerd van woningen die volgens de MLSO in aanmerking zouden komen voor sloop. Op basis van die lijst krijgt de verzoekende partij nu de opdracht om af te breken. Een hoogst bizarre manier van handelen.

Alle huizen werden trouwens (daarvan was onder meer Sandra Landsman de dochter van holocaustoverlevende Flora Singer tijdens haar bezoek in Doel getuige van) enkel langs de buitenkant beoordeeld.

Volgens de gangbare procedure moet de eigenaar bij een opdracht tot sloop gehoord worden. De MLSO heeft alle mogelijkheden om maatregelen te nemen zodat een sloop toch niet nodig is. In welke mate de procedure hier is gevolgd is ons onbekend.

Van de gebouwen die worden gesloopt is er maar 1 waarvan kan worden gezegd dat het structureel onveilig is en nodig om af te breken. Dat zijn de garages op Camermanstraat 25. Camermanstraat 29 en Pastorijstraat 12 daarentegen vertonen geen gebreken die een bevel tot sloop rechtvaardigen.

Pastorijstraat 12 betreft een huis in de rij dat bij sloop enkel maar extra gevaar en onveiligheid zal creëren. Het betreft bovendien een huis dat voorkomt op de inventaris van het bouwkundig erfgoed!

Men wil de sloop beginnen op dinsdag 22 juli. Toevallig of niet wordt er gestart met het huis waar ogenschijnlijk niets aan mankeert en dat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat: Pastorijstraat 12.

Volgens een arrest van het Hof van Beroep is het aan de MLSO nog steeds verboden om huizen af te breken in Doel. Overtreding van dit arrest kan de MLSO 750.000 euro per afbraak kosten. Dat geldt ook voor afbraken in opdracht van de burgemeester. In verband met twee eerdere afbraken in opdracht van de burgemeester loopt nog een dwangsomprocedure ten bedrage van anderhalf miljoen euro. Daarover doet de rechter uitspraak begin september. Als de rechtbank de MLSO hierover in het ongelijk stelt dreigt zij op termijn met deze afbraken nog eens bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen te moeten betalen.Persmededeling Doel 2020, 10 juli 2014

Plannen voor afbraak van Hoog Huis in Doel zijn voorbarig en onaanvaardbaar

Vandaag ondertekende minister van Erfgoed Geert Bourgeois een convenant waarbij het licht op groen wordt gezet voor de afbraak en de verplaatsing van het Hoog Huis in Doel. Daarmee wil men nog vooraleer enige duidelijkheid komt over de toekomst van Doel het dorp verder ontdoen van een van zijn meest waardevolle monumenten. Het 17de eeuwse Hooghuis wordt - als het plan van de minister doorgaat - heropgebouwd in de 19de eeuwse Prosperpolder omgeven door nieuw gecreëerde natuur uit de 21 eeuw. Een beslissing die vragen oproept. Want of het Hoog Huis wel of niet zal kunnen bewaard worden in Doel, daarover bestaat tot op de dag van vandaag géén duidelijkheid. De beslissing tot verplaatsing is dan ook voorbarig. Monumenten dienen bewaard te worden in situ, in hun context. Tenzij het echt niet anders kan. En zover zijn we nog niet.

De geplande verplaatsing naar de 19de eeuwse Prosperpolder is bovendien ahistorisch.

Het Hoog Huis viert dit jaar sàmen met het dorp Doel zijn 400e verjaardag. Beide zijn onlosmakelijk verbonden. Naar aanleiding van de 400e verjaardag vonden al tal van culturele manifestaties, concerten en tentoonstellingen plaats. Dat de minister uitgerekend bij deze 400e verjaardag beslist om het historische Hoog Huis los te rukken uit zijn historische context getuigt van weinig inlevingsvermogen.

Doel 2020 verbaast zich ook over de snelheid waarmee de convenant werd afgesloten. Vorig jaar pleitte de vzw Casueele nog voor een aanpak in situ. Blijkbaar is er sedertdien vooral veel druk uitgeoefend op de vzw om de afbraak te kunnen beklinken.

Het actiecomité vindt het ook opmerkelijk dat in de persmededeling nergens wordt verwezen naar het kostenplaatje van deze overbodige operatie. Waarschijnlijk kan met de kostprijs van de verhuis het Hoog Huis en omgeving vele keren opgeknapt. Dat die optie zelfs niet in overweging is genomen is veelzeggend voor het erfgoedbeleid in Doel en de omliggende polders.

Voor Doel werd tot op de dag van vandaag géén erfgoedstudie uitgevoerd. Zowel voor Doel als de omliggende polders ontbreekt elk ernstig erfgoedbeleid. Er bevinden zich tal van beschermenswaardige sites en monumenten. Maar er wordt niets beschermd. Belangrijke historische gebouwen worden verwaarloosd en worden aan de lopende band afgebroken. Dat is niet langer aanvaardbaar.

Doel 2020 zal zich samen met de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder dan ook beraden over gepast juridisch weerwerk.Persmededeling Doel 2020, 6 juli 2014

Bedreigde polders rond Doel blijven bruisen van leven

Ondanks dreiging met verdwijning blijven Doel en de omliggende polders bruisen van leven. Zo vonden zondag 6 juli verschillende evenementen en manifestaties plaats.

Om 15u vond i.s.m. het gemeentebestuur van Beveren een officiële hulde aan het verplaatste Brits monument. Terzelfdertijd – eveneens om 15u – organiseerde ook het Comité ter bescherming van het Brits monument een korte herdenking aan de oude haven waar het verplaatste monument zich oorspronkelijk bevond. Beide huldigingen brengen de inzet van Britse militairen in herinnering die vanop de dijk in Doel met luchtafweerbatterijen Antwerpen beschermden tegen de Duitse aanvallen met V1 en V2 raketten. De alternatieve huldiging werd georganiseerd door oud-veldwachter Maurice Vergauwen en werd bijgewoond door enkele tientallen aanwezigen waaronder de meeste inwoners.

Zondag vond in de bedreigde polders rond Doel ook de 'sneukeltocht' van de Landelijke Gilden van Doel en de omliggende polders plaats. Daarmee willen de gilden laten zien wat allemaal dreigt te verdwijnen als de plannen van de Vlaamse Regering doorgaan. Ze deden dat met een fietstocht en een bustocht van 35 km door het bedreigde gebied. In totaal namen om en bij de 1000 mensen deel aan deze tocht door de bedreigde polders. Die ging o.m. langs drie boerderijen waar veelzeggend de verzetsvlag van 400 jaar Doel wapperde. Paul Van Broeck in Prosperpolder, Guido Van Mieghem in Ouden Doel en Alexander Cerpentier in de Arenbergpolder. Volgend jaar willen ze nog méér volk naar de polder halen.Persmededeling Doel 2020, 20 juni 2014

Tientallen actievoerders verstoren infovergadering Doel van Vlaamse overheid

Donderdagavond 19 juni hebben enkele tientallen bewoners en actievoerders uit Doel en de omliggende polders een infovergadering verstoord over de 'beslissing' rond het nieuwe onteigeningsplan Doelpolder-Midden en over het zgn. reparatie-GRUP.

Met het nieuwe onteigeningsplan wil men – in tegenstelling met eerdere beslissingen - onmiddellijk het gehucht Rapenburg en de laatste landbouwers van Doel onteigenen en verdrijven. Met het zogenaamde reparatie-GRUP wil men de schorsing die de Raad van State in december over een deel van het GRUP uitsprak opnieuw ongedaan maken. De infovergadering kwam er nog vooraleer het onteigeningsbesluit in het staatsblad is verschenen. Het reparatie-GRUP moet zelfs eerst nog voor advies naar de Raad van State. Ondertussen loopt er ook nog altijd een vernietigingsprocedure tegen het ganse GRUP bij de Raad van State. Maar toch werden de mensen van Rapenburg en Doelpolder-Midden deze week reeds geconfronteerd met brieven die het voorstellen alsof het om voldongen feiten gaat. En dat alles in een periode van een "regering van lopende zaken".Daarmee verklaarden de actievoerders de zogenaamde info-vergadering bij gebrek aan wettelijk kader zonder voorwerp. Procesmanager Hemelaer kreeg - zelfs met micro - geen kans om de avond nog maar een schijn van normaal verloop te geven.

Een vijftigtal bewoners en landbouwers, het merendeel leden van RODS, Doel 2020 en de Derde Generatie maakten een normaal verloop van de info-avond onmogelijk. Een spandoek en verschillende protestborden maakten duidelijk dat de verenigde actiecomités voor Doel en de polder weigeren om zich neer te leggen bij de huidige gang van zaken. De actievoerders klaagden "de arrogantie aan van de macht der ambtenaren" en vragen respect. Respect voor de wet, de rechtstaat, de bewoners en landbouwers en het eeuwenoude cultuurlandschap dat de polders vormen. Hemelaer en de andere aanwezige ambtenaren kregen van de actievoerders een fragment uit de "Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens" en van de "Deontologische code voor Vlaamse ambtenaren". Ze kregen als afscheid ook een exemplaar cadeau van het boek "Waarom Doel en de polders niet weg moeten" met de boodschap om het te lezen "zodat ze misschien eindelijk zouden begrijpen dat er andere oplossingen zijn dan de complete verwoesting van een waardevol cultuurlandschap."Persmededeling Doel 2020, 18 juni 2014

Chinees veto maakt verdere havenuitbreiding in Antwerpse Haven overbodig

Antwerps Havenbedrijf gebruikt al jaren valse cijfers waardoor containercapaciteit systematisch wordt onderschat

Een veto van de Chinese Regering heeft een streep getrokken door het plan om de rederijen Maersk, MSC en CMA CMG te verenigen tot het zogenaamde P3-netwerk. Daardoor komen de volgende jaren minder grote schepen naar Antwerpen en wordt er een pak minder containeroverslag verwacht dan men had verhoopt.

Het afspringen van de samenwerking tussen de rederijen maakt dat MSC na zijn verhuis naar het Deurganckdok over onbeperkte ruimte beschikt om verder te groeien. Bovendien komt er door de verhuis aan de zuidzijde van het Delwaidedok twee kilometer extra terminalcapaciteit vrij. Die terminals liggen achter de Berendrechtsluis - nog altijd de grootste sluis ter wereld! – en blijven daarmee toegankelijk voor de grootste containerschepen.

Daarmee blijft géén enkel argument meer over om een nog verdere havenuitbreiding te bepleiten.

Intussen bewijst onderzoek uitgevoerd door de studiecel van Doel 2020 dat de cijfers die de Haven gebruikt mbt. de containercapaciteit in de haven volstrekt onbetrouwbaar zijn. Dat het net deze cijfers zijn die jarenlang gebruikt zijn om de havenuitbreiding en de bouw van het Saeftinghedok te rechtvaardigen doet vermoeden dat het Gemeentelijk Havenbedrijf zijn cijfers systematisch en bewust vervalst heeft. Dat kan Doel 2020 aantonen met de cijfers van het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf zélf.

DE CIJFERS VAN HET HAVENBEDRIJF DOORGELICHT

1) Capaciteit van het Deurganckdok, systematisch (en bewust) onderschat

De Economische Ontwikkelingsstudie (EOS, 2005) is de enige economische studie uitgevoerd met betrekking tot de Antwerpse havenuitbreiding. Die studie komt tot de conclusie dat er in de toekomst nood zal zijn aan extra containerbehandelingscapaciteit (maar niet aan bedrijfsterreinen). De EOS-studie is de onderbouwing voor het Saeftinghedok, gebruikt door zowel het Antwerps Havenbedrijf als de Vlaamse regering om de havenuitbreiding te rechtvaardigen en verdedigen. Zo recent nog door minister Philippe Muyters: "De ontwikkelingszone Saeftinghe ligt voor de hand.... De economische noodzaak is in het verleden, maar ook recent nog, gemotiveerd door de Economische Ontwikkelingsstudie, ook wel de EOS genoemd. Die studie heeft ook rekening gehouden met een crisissituatie. De studie is recent nog geoptimaliseerd en geactualiseerd, en dat heeft niet tot fundamenteel andere conclusies geleid." (Philippe Muyters, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, 17 april 2013)

Cruciaal in die studie is de geraamde capaciteit van de containerterminals. Samen met de geschatte groeiprognoses inzake containertransport bepalen de containercapaciteitscijfers wanneer er een tekort zal optreden aan capaciteit. Deze cijfers werden reeds bijgesteld in 2008 en 2011. In een herziening van de EOS-studie werd de terminalcapaciteit verhoogd omdat de productiviteit van de containerterminals is gegroeid en omwille van de gevolgen van de economische crisis op de verwachte groei (zie bijlage 'EOS Actualisatie 2011'). Desondanks kwam de herziening tot dezelfde conclusie, nl. dat een Saeftinghedok nodig blijft.

In het licht van de verhuis van MSC en de toelichting die hierover eerder werd gegeven door het Antwerps Havenbedrijf is die stelling – puur op basis van de officiële cijfers - onverdedigbaar geworden.

Goederenbehandelaars PSA en Antwerp Gateway begroten de capaciteit van hun terminals aan het Deurganckdok zelf op een totaal van 10,3 miljoen TEU (EOS Actualisatie 2011, pag. 6).

Het Antwerps Havenbedrijf gaat uit van een totale beschikbare capaciteit van slechts 6,4 miljoen TEU voor het Deurganckdok (EOS Actualisatie, 2011, pag. 8). Het Havenbedrijf beweert dat het cijfer van de goederenbehandelaars moet worden verminderd met 35% voor de binnenvaart. Bovendien gaat het havenbedrijf uit van een 80%-verzadigingsgrens. Containerterminals kunnen zogezegd maximaal maar draaien op 80% van de totale capaciteit. Vanaf dat punt treedt er congestie op.

Volgens de EOS-studie heeft de PSA-zijde van het Deurganckdok een totale capaciteit van 4 miljoen TEU (EOS Actualisatie 2011, pag. 7). Rekening houdend met de 80%-verzadigingsgrens komt dat neer op een congestievrije maximale capaciteit van 3,2 miljoen TEU. Maar toen de beslissing tot verhuis van MSC werd bekend gemaakt, stuurde het Antwerps Havenbedrijf een bericht de wereld in dat MSC aan "aan de westzijde van het Deurganckdok zal kunnen beschikken over een capaciteit van meer dan 7 miljoen TEU". Dat is ongeveer dubbel zoveel als de capaciteit beschreven in de EOS-studie!

Als we de vergelijking maken met de huidige MSC-terminal aan het Delwaidedok komen we tot nog vreemdere conclusies. MSC heeft volgens de EOS-studie aan het Delwaidedok een capaciteit van 4,8 miljoen TEU (EOS Actualisatie 2011, pag. 7). Dat is méér dan de 4 miljoen TEU van de PSA-terminal aan het Deurganckdok waar MSC nu naar verhuist wegens... gebrek aan capaciteit om te groeien! De PSA-terminal aan het Deurganckdok – die in kaailengte even lang is en 20% groter in oppervlakte – zou dus minder capaciteit hebben dan de MSC-terminal aan het Delwaidedok.

Deze cijfers illustreren hoe men jarenlang de publieke opinie voor het lapje heeft gehouden. De capaciteit van het Deurganckdok lijkt systematisch onderschat, en wie weet voor welke terminals gelijkaardige onderschattingen zijn gemaakt. Vergeleken met de actuele cijfers van de terminaloperatoren lijken ook de cijfers van de Noordzeeterminal en Europaterminal aan de zeer lage kant.

Dat juist deze (onderschatte) cijfers de enige concrete basis zijn om een grootschalige havenuitbreiding en de komst van een mega-Saeftinghedok te onderbouwen is zonder meer hallucinant.

2) Werkgelegenheid, systematisch overschat

Hoe slordig het Antwerps Havenbedrijf omgaat met cijfers werd nog eens bevestigd met de persmededeling van 12 mei over de verhuis van MSC. Daarin beweerde het havenbedrijf dat MSC in totaal rechtstreeks 10.602 werknemers tewerkstelt. Bovendien zou de verhuis kunnen zorgen voor 760 extra banen.

In de volgende persmededeling van 3 juni werd dat cijfer bijgesteld naar 1.060 rechtstreekse werknemers. Een nulletje teveel zeg maar. In het licht van dat aantal lijkt een extra werkgelegenheid van 760 werknemers een grove overschatting.

Het doet sterk denken aan de cijfers die eerder werden gehanteerd bij de aanleg van het Deurganckdok. In de periode 1998-2004 varieerden de prognoses omtrent tewerkstelling van 1.500 tot 7.929 (op de kop!) gecreëerde arbeidsplaatsen. Dit laatste cijfer was wat men in 1998 vooropstelde voor 2015. Anno 2014 werken er goed 600 werknemers aan het Deurganckdok. Of herinnert u zich nog de studie over de Saeftinghedok. Daarbij had men het over 30.000 jobs die het dok zou opleveren! Maar na de persvoorstelling werd over de studie met geen woord meer gerept.

Persbericht Saeftinghedok 2008: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=R7225N6P

Persbericht 3 juni 2014: http://www.portofantwerp.com/nl/news/msc-verhuist-activiteiten-naar-deurganckdok

Persbericht 12 mei 2014 (ongecorrigeerde versie):

MSC verhuist activiteiten in Antwerpse haven naar Deurganckdok

12 MEI 2014

Rederij MSC zal haar activiteiten in de Antwerpse haven in de toekomst consolideren en verder ontwikkelen aan het Deurganckdok op de linker Scheldeoever. De raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft hiervoor maandagavond het licht op groen gezet. De verhuis is nodig om de verdere groei van MSC in Antwerpen mogelijk te maken. Niet alleen de huidige verzadiging aan het Delwaidedok, maar ook de toenemende schaalvergroting van de scheepvaart maakten dat MSC eind vorig jaar te kennen gaf naar een locatie voor de sluizen te willen uitwijken. Dat de partijen uit de P3-alliantie, waar MSC deel van uitmaakt, hun huidige en toekomstige trafieken eveneens behandelen aan het Deurganckdok, maakte de keuze voor deze locatie voor de hand liggend.

MSC is met 4,5 miljoen behandelde TEU (2013) de grootste containerklant van de Antwerpse haven. In 2010 bereikte de rederij in haar home terminal aan het Delwaidedok echter de maximaal mogelijke capaciteit, waardoor er vanaf 2011 een stagnatie van de groei optrad. De rederij zag zich inderdaad genoodzaakt om haar groei in belangrijke mate af te leiden naar andere havens in de Hamburg-Le Havre range, waardoor de groei in Antwerpen werd afgetopt. Daarnaast bevestigden zowel MSC als de P3-partners Maersk en CMA CGM eind vorig jaar hun absoluut vertrouwen in de Antwerpse haven waardoor Antwerpen haar positie als belangrijke West-Europese containerhaven versterkt zag. Antwerpen is immers, buiten Willemshaven, de enige haven in West-Europa die met het P3-netwerk loops wint. Maar ook zonder het P3-concept is de verhuis van MSC naar een nieuwe en ruimere locatie, een noodzaak aangezien MSC haar toekomstige groei in de Beneluxregio wil uitbouwen in de haven van Antwerpen.

De verdere groei van de MSC volumes en van de andere P3-partners is van bijzonder groot belang voor de Antwerpse haven. Uit onderzoek is gebleken dat de toegevoegde waarde die de rederij creëert 2,69 euro/ton bedraagt. In 2013 zou dit betekenen dat de activiteiten van MSC 154,1 miljoen euro per jaar genereren. Ook voor de tewerkstelling in de haven is MSC van zeer groot belang: in 2013 werden maar liefst 10.602 mensen rechtstreeks door MSC-activiteiten tewerkgesteld. De uit de verhuis voortvloeiende groei, zou naar schatting nog eens 760 voltijdse banen creëren. De unieke en historische opportuniteit om de groei van een wereldspeler als MSC te faciliteren kan dan ook moeilijk onderschat worden.

Om zeker te zijn dat de verhuis naar de linker Scheldeoever geen andere, nog niet gekende, gelijkwaardige projecten in de weg stond, organiseerde het Havenbedrijf begin dit jaar een nationaal en internationaal aangekondigde transparante markttoetsing. Het Havenbedrijf ontving echter geen enkel voorstel van eenzelfde envergure en positieve impact als het MSC-project. De MSC Home Terminal is een joint venture tussen Terminal Investment Limited (TIL) enerzijds en containerbehandelaar PSA Antwerp anderzijds. PSA Antwerp is ook de concessionaris van de westzijde van het Deurganckdok. Om de verhuis juridisch technisch vlot te laten verlopen, is beslist dat PSA Antwerp zijn huidige concessie aan het Deurganckdok zal overdragen aan een nieuwe vennootschap, zijnde PSA DGD, een dochtervennootschap van PSA waarin ook TIL een participatie neemt.

De naam MSC Home Terminal zal de verhuis evenmin overleven: aan de westzijde van het Deurganckdok zal er sprake zijn van de MSC PSA European Terminal (MPET). De joint venture PSA DGD zou aan de westzijde van het Deurganckdok kunnen beschikken over een capaciteit van meer dan 7 miljoen TEU. Met de vooropgestelde groeiprognoses – onder meer de bijkomende P3-volumes en de groeiverwachtingen voor de MSC Home Terminal volumes en de P3/Maersk-diensten – zal deze capaciteit snel volledig benut zijn. Het ter beschikking stellen van bijkomend terrein aan MSC en de andere P3-partners dringt zich dan ook op.

Het Havenbedrijf heeft daarom beslist om het tot op heden grotendeels onbenutte deel van de concessie aan de oostzijde van het Deurganckdok tijdelijk uit de lopende concessie van Antwerp Gateway te lichten en dat deel in concessie te geven aan de nieuwe MPET joint venture. De reservering is beperkt in de tijd, momenteel wordt uitgegaan van 7 jaar, al kan die periode verlengd worden indien er op dat moment geen gelijkwaardig alternatief aan MPET kan worden aangeboden. Er zal daarbij gewaakt worden over een effectieve en optimale benutting. Ook Antwerp Gateway beschikt in deze configuratie nog over groeicapaciteit voor de volgende jaren.

Bij de voorbereiding van deze verhuisoperatie is ook de bezorgdheid over de mobiliteit op de linker Scheldeoever onderzocht. De berekeningen die voorhanden zijn in de plan-MER voor het Deurganckdok op volle capaciteit, tonen aan dat deze verhuis geen negatief effect op de lokale mobiliteit genereert. Het grotere aandeel van transshipment in de MSC-trafiek, maakt dat meer containers de haven terug verlaten over de waterweg.

Als alles volgens plan verloopt, zal de verhuis van MSC naar de linker Scheldeoever eind 2015 zijn afgerond. Gezien de strategische waarde van het Delwaidedok start het Havenbedrijf een markttoetsing op om na te gaan welke opportuniteiten er zijn voor de invulling van deze uitstekend gelegen diepzee-infrastructuur. Dit kadert in de opdracht van het Havenbedrijf om het gebruik van het havenareaal te optimaliseren en efficiënt te beheren.


Annik Dirkx
Spokeswoman

T +32 3 205 23 09
M +32 479 79 46 50
E annik.dirkx@portofantwerp.com
www.portofantwerp.comPersmededeling Doel 2020, 18 mei2014

Bewoners van Doel richten een eigen dorpswacht op

Bewoners van Doel richten een eigen dorpswacht op Alleen bijkomende inzet van politie kan einde maken aan aanhoudend vandalisme

Afgelopen weekend hebben bewoners van Doel en sympathisanten \'s avonds en \'s nachts opnieuw toezicht gehouden om ongenode gasten het dorp uit te houden. Twee weken geleden werd beslist tot de oprichting van een dorpswacht. Sedert vorig weekeinde is die dorpswacht ook actief. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Volgens een brief van de bewoners gericht aan het schepencollege van Beveren laat het uitblijven van een veiligheidsbeleid voor Doel de inwoners geen andere keuze. "Wij worden geconfronteerd met een niet-aflatende stroom van overlast en vandalisme die blijft toenemen. Zonder bijkomende maatregelen, zonder bijkomende inzet van politie, valt hierin geen ommekeer te verwachten."

De dorpswacht heeft niet de bedoeling de politie te vervangen. Maar wil wel ontradend optreden ten aanzien van (voornamelijk Nederlandse) groepen jongeren. In geval van vastgestelde overtredingen of vandalisme wordt de politie steeds verwittigd.

Vorig weekeinde werden 's avonds en 's nachts in totaal een zestigtal jongeren aangesproken en verzocht het dorp te verlaten. Afgelopen vrijdag en zaterdag werden opnieuw een veertigtal personen aangesproken. Vorig weekeinde werd geen vandalisme gepleegd dankzij de controle van de dorpswacht. Afgelopen nacht werd rond half drie wel keet geschopt door een twintigtal jongeren en werd bijstand gevraagd van de politie.

De actie van voorbije weekeindes toont aan dat permanentie wel degelijk loont.

De bewoners hebben er per brief nogmaals bij het gemeentebestuur op aangedrongen dat voor piekmomenten met soms honderden bezoekers (zaterdag en zondagnamiddag) politieaanwezigheid wordt voorzien in Doel. En dat vooral met het oog op preventie. Minimaal wordt gevraagd te voorzien in een proefperiode die naderhand wordt geëvalueerd. Dat zou veel ellende kunnen voorkomen.

Aan de MLSO vragen de bewoners om leegstaande huizen effectief af te sluiten. De meeste leegstaande huizen zijn vaak met niet veel meer afgemaakt dan een dunne houten platen. Die worden systematisch verwijderd. Daardoor zijn heel wat huizen zo goed als vrij toegankelijk en worden ze systematisch gevandaliseerd.Bezoek Doel!

Veerdienst Lillo-Doel

Uurregeling seizoen 2014

Veerdienst voor voetgangers en fietsers over de Schelde.

AFVAARTEN: elk uur zaterdag 19 april 2014 tot en met zondag 28 september 2014:
- Alle zaterdagen
- Alle zondagen
- Alle feestdagen
- Alle maandagen in mei
telkens van 12u30 tot 18u00 (vertrek laatste vaart)

Eerste afvaart vanuit Lillo om 12u30;
Eerste afvaart vanuit Doel om 13u00;
Laatste afvaart Lillo om 17u30;
Laatste afvaart uit Doel: om 18u

Op zondagen 13/7, 10/8 en 17/8 wordt er - telkens éénmalig vanwege de belangrijke feestelijkheden ter plaatse - van 10u00 tot 19u00 gevaren.

WEBSITE: www.welkombijvloot.bePersmededeling Doel 2020, 1 april 2014

Aprilgrap viseert minister-president en havenbonzen

De bende van Osschaart

Deze ochtend werd Doel 2020 in kennis gesteld van een aprilgrap opgeëist door 'de bende van Osschaart'. Voor hun verantwoording zie bijgevoegde scan (248).

Volgens de actievoerders kregen in totaal 700 gezinnen die in de onmiddellijke omgeving wonen van de minister-president (Ruisbroek), minister Joke Schauvlieghe (Evergem), havenschepen Mark Van Peel (Antwerpen) en havenbaas Eddy Bruyninckx (Kapellen) een officieel ogende en gepersonaliseerde brief mét plan in de bus waarin wordt meegedeeld dat zij omwille van plannen die samenhangen met de havenuitbreiding op de Linkeroever in Antwerpen worden onteigend. Voor de aandachtige lezer wordt het snel duidelijk dat het hier een goed verpakte 1 aprilgrap betreft (zie scan achterzijde brief omwonenden Kris Peeters).

Met die aprilgrap klaagt de groep de manier aan waarop de geviseerde verantwoordelijken te werk gaan in Doel en omgeving. Want daar is van een grap allesbehalve sprake.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.