BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 20 december 2011

Sint-Antoniushoeve verdwijnt onder de sloophamer

In Prosperpolder gaan de Sint-Antoniushoeve en de Josephushoeve momenteel onder de sloophamer. De volledige Josephushoeve en het woonhuis van de Sint-Antoniushoeve zijn reeds gesloopt. Enkel de monumentale schuur van de Sint-Antoniushoeve staat nog recht. Maar de schuur zal in de komende weken ook volgen.

De sloop van deze hoeves gebeurt in het kader van het intergetijdengebied 'Hedwige-Prosper'. Of beter gezegd, het intergetijdengebied 'Prosper'. Want Nederland weigert de Hedwigepolder te ontpolderen. Toch blijft de Vlaamse regering volharden in de aanleg van het Vlaamse gedeelte, zonder te weten wat er nu eigenlijk dient te gebeuren. Maar als Nederland niet ontpoldert, heeft de ontpoldering van Prosperpolder-Oost weinig zin. Omdat er nu geen aansluiting meer is met het Verdronken Land van Saeftinghe, zal het gebied niet kunnen voldoen aan de vereisten voor vogelinstandhouding. Tegelijk schiet dit "klein" gebied schromelijk zijn doel voorbij als veiligheidsbuffer tegen overstromingsgevaar voor Antwerpen. Het is zelfs niet duidelijk wat alle effecten zullen zijn, want er bestaat geen nieuwe plan-MER die dit heeft bestudeerd.

Enkele weken geleden kondigden het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) aan dat er een erfgoedonderzoek van ongeziene proporties zal plaatsvinden in de polders. Een unicum, zo noemen zij het. Maar het gebied Prosperpolder-Oost is niet opgenomen in deze studie. De Sint-Antoniushoeve werd gedocumenteerd door de Vlaamse overheid maar het andere erfgoed (waaronder een aantal bijzondere hoeves) wordt gesloopt zonder enige vorm van studie en documentatie.

Die "unieke" erfgoedstudie (kostprijs: &eur; 230.000) is een lovenswaardig initiatief, en is geen beslissing van de havenautoriteiten maar van de Vlaamse regering. Maar men kan zich vragen stellen bij de dubbele houding van de havenautoriteiten. Afgelopen zomer heeft de MLSO – die de erfgoedstudie voor 1/3 financiert - een oude hoeve in de Doelpolder gesloopt (Zoetenberm 41). Toen was reeds bepaald dat in oktober de erfgoedstudie van start zou gaan. In november heeft diezelfde MLSO een woonhuis met schuur gesloopt die op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staat (Saftingen 36). Terwijl was de erfgoedstudie reeds lopende! De erfgoedstudie heeft voor de havenautoreiten dus niets te maken met het bedreigde erfgoed, maar alles met hun imago.

Met de sloop van de Sint-Antoniushoeve verdwijnt één van de laatste grote historische polderschuren die deze streek typeerden. Deze hoeve werd gebouwd na de aanleg van de Prosperpolder omstreeks 1857. Het was één van de vier grote hoeves die toenmalig hertog Prosper van Arenberg liet bouwen om zijn nieuw aangelegde polder te exploiteren. Dit is de zoveelste vernietiging van een prachtige streek. De EGD&P laat het hier niet bij en zal de komende weken starten met een actie tegen het huidige wanbeleid inzake erfgoed.